Barcelona dona molt de joc

Aquesta mesura pretén impulsar un canvi en el reconeixement de la importància social del joc a l’espai públic. Parteix de la necessitat de repensar els espais i les oportunitats que la ciutat ofereix per al joc divers i inclusiu a l’aire lliure i impulsar accions encaminades a fer de Barcelona una ciutat que promou el joc a l’entorn urbà.

Fa una dècada Barcelona va rebre el reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància per part d’UNICEF.  Ara és un bon moment per refermar el compromís i concretar-lo amb actuacions estratègiques per continuar millorant la ciutat.

“Els infants jugant al carrer són un bon indicador de la qualitat de la vida comunitària”. Jan Gehl, urbanista

La mesura té com a objectiu transformar els espais de joc per fomentar el joc lliure i autònom dels infants i fer-los inclusius a totes les edats, gèneres, cultures i amb criteris d’accessibilitat general. I alhora, tenir en compte les necessitats dels adults que cuiden els infants.

Però la mesura també busca millorar els entorns d’aquests espais (els parcs i les places on estan situats i els seus accessos), on el joc conviu amb altres activitats i usos ciutadans, així com en tot l’entorn urbà.

S’estableixen una sèrie de criteris que caldrà tenir en compte a l’hora de dissenyar aquests espais de joc, com ara: incorporar jocs creatius que estimulin la imaginació; dissenyar els espais físics amb diverses orografies i textures i creant diversitat de racons i ambients, treballant perquè no sempre estiguin delimitats per tanques; incorporar elements de joc inclusius per edat, gènere, cultura i diversitat funcional; facilitar el contacte amb la natura i l’exploració dels elements naturals (aigua, sorra, troncs), així com fomentar el joc col·laboratiu.

 

Criteris per al disseny d'àrees de joc a Barcelona

Arran d'aquesta mesura, l'Institut Infància i Adolescència i l'Ajuntament han elaborat un document que recull set criteris preliminars a tenir en compte a l'hora de dissenyar les àrees de joc a la ciutat. Aquests criteris s’enriquiran en sessions de treball entre els mesos de març i desembre de 2018 en el marc d'un procés d’elaboració participada i transversal del Pla del Joc a l’Espai Públic de Barcelona 2020-2030.

El document es pot descarregar aquí.

69

noves àrees de joc (2015 - 2019)

150

renovacions d'àrees de joc (2015 - 2019)

20

espais lúdics (2018 - 2019)

1r

Promoure la participació de la ciutadania i actors socials en la nova visió i impuls del joc a l’espai públic, tenint en compte l’interès de l’infant en el procés.

2n

Ampliar i diversificar les oportunitats de joc lliure i inclusiu a les àrees de joc, als espais lúdics multifuncionals i a l’entorn urbà de les ciutats des d’una concepció global.

3r

Desenvolupar criteris i indicadors per planificar i poder fer seguiment de l’increment i la millora de les oportunitats de joc de la ciutat.