Taules TISU

RESILIÈNCIA URBANA

La resiliència és la capacitat d’un sistema urbà de prevenir, resistir i recuperar-se de qualsevol perill o risc possible.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per prevenir, resistir i garantir la més ràpida recuperació del sistema urbà davant una situació de crisi o impacte que alteri la funcionalitat i la continuïtat dels serveis de la ciutat, ja sigui el subministrament d’energia, aigua, el transport de mercaderies, la mobilitat, la seguretat, la prestació dels serveis socials, o qualsevol servei que tingui impacte sobre l’activitat i la qualitat de vida dels ciutadans de Barcelona.

En aquest sentit les Taules de Resiliència Urbana (TISU) són l’espai de coordinació entre els diferents serveis municipals i les empreses proveïdores de serveis, per garantir respostes ràpides davant de situacions sobrevingudes.

El treball en coordinació entre sistemes permet compartir coneixement, impulsar un planejament col·laboratiu i estratègic i garantir respostes integrades en benefici mutu. Es tracta d’un canvi de paradigma en la gestió municipal en la que s’evoluciona d’una gestió vertical i individual de cada sistema que conforma la ciutat, a una gestió transversal que reconeix les interaccions i afectacions entre els diferents sistemes per incloure-les en la gestió i el planejament i avançar-se així als reptes que puguin sorgir.

L’objectiu és implementar projectes (accions preventives o proactives) que garanteixin la funcionalitat normal de la ciutat, per reduir o eliminar les vulnerabilitats detectades.

La metodologia està basada en un model col·laboratiu on els operadors públics/privats i les administracions treballen conjuntament per coordinar-se, analitzar els nivells de seguretat i millorar els nivells de resiliència a partir de projectes concrets. Actualment hi ha vuit Taules de Resiliència Urbana (TISU), integrades per un ampli grup de treball format per prop de 40 institucions, empreses i sectors municipals, que desenvolupen sectorialment un total de 15 projectes de ciutat.