Activitats del Centre per a Famílies amb Adolescents

El ritme i l'estrès del dia a dia, en ocasions s'acumula i, fins i tot, ens pot generar certa ansietat o malestar que pot repercutir en la relació amb els nostres fills/es adolescents.
Quan:
07/02/2019 a 07/03/2019
Els adolescents sembla que tinguin molts drets i pocs deures. I nosaltres com a pares ens sentim a vegades exigits o dubtosos de fins on podem demanar.
Quan:
12/02/2019
Taller informatiu i dinàmic, sobre què poden fer, quines són les alternatives i com gestionar i identificar les emocions, quan les nostres filles o fills, suspenen i/o no volen continuar estudiant, estan desmotivats...
Quan:
13/02/2019
Grup de debat obert per a famílies amb fills i filles adolescents. Cada mes es debat una temàtica diferent.
Quan:
20/02/2019
Com influeixen les emocions en l'aprenentatge durant l'adolescència? Coneixerem els estudis neurocientífics dels últims anys que ens proporcionaran eines útils i fonamentació teòrica per posar en pràctica amb els adolescents.
Quan:
27/02/2019
Cada cop es fa més èmfasi en la necessitat d'educar emocionalment els fills/es. Però, què fem els pares i mares en el nostre dia a dia per mantenir una bona salut emocional?
Quan:
06/03/2019
La Disciplina Positiva és una metodologia que ens ensenya com educar perquè els adolescents desenvolupin les habilitats d'escolta, respecte, cooperació, autonomia, responsabilitat, resolució de conflictes, entre d'altres.
Quan:
11/03/2019
Com hauria estat la teva adolescència si aquell batibull d'emocions hagués tingut sentit? De fet, per a què serveixen les emocions?
Quan:
13/03/2019
Tothom ha sentit algun cop allò de "has de controlar les teves emocions", fins i tot alguns hem après què vol dir això.
Quan:
20/03/2019