Activitats del Centre per a Famílies amb Adolescents

De forma dinàmica i vivencial compartirem què ens genera abordar un conflicte i com ens posicionem a l'hora de resoldre'l en l'entorn familiar.
Quan:
11/12/2018 a 18/12/2018
Un taller dinàmic en el qual reflexionarem, i us donarem pautes per fer suport als adolescents a l'hora de fer deures, millorar els seus hàbits d'estudi, així com la seva actitud i motivació pels estudis.
Quan:
12/12/2018
Voleu conèixer tècniques per gestionar aquesta vivència emocional i poder acompanyar millor als adolescents? Reflexionarem sobre què es la frustració (la dels adults i la dels fills/es), quins sentiments ens genera
Quan:
17/12/2018
Grup de debat obert per a famílies amb fills i filles adolescents. Cada mes es debat una temàtica diferent.
Quan:
19/12/2018