Mesures de govern

Les mesures de govern són un instrument d'informació del Govern municipal que presenta accions d'interès general. Son unes propostes en què s’anticipa les polítiques que cal seguir en la gestió municipal o s’informa d’iniciatives d’actuacions concretes del Govern municipal. Les mesures s'han d'exposar al Consell Municipal, en plenari o en alguna de les seves comissions. Les mesures informades pel Consell Plenari del Districte tenen un abast territorial de districte.