Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general. Són unes propostes en què s’anticipen les polítiques que cal seguir en la gestió municipal o s’informa d’iniciatives d’actuacions concretes del Govern municipal. Les mesures s’han d’exposar al Consell Municipal, en plenari o en alguna de les seves comissions. Les mesures informades pel Consell Plenari del Districte tenen un abast territorial de districte.

Mesura de Govern. Pla de ciència d'Horta-Guinardó

Pla de ciència d'Horta-Guinardó

Mesura de Govern. Pla de manteniment i millora de l'espai públic del Districte Horta-Guinardó 2022-2023

Pla de manteniment i millora de l'espai públic del Districte Horta-Guinardó 2022-2023

Pla de barris del Carmel i de Can Baró

 És una iniciativa municipal amb un horitzó de 4 anys per revertir la actual situació de
desigualtat en alguns àmbits de la ciutat.

El Pla de Barris és un programa extraordinari amb el qual es vol revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves polítiques públiques; implicant als i les ciutadanes en el desenvolupament de projectes dinamitzadors dels seus barris i amb un pressupost assignat extraordinari i intensiu durant un temps acotat.

Programa Habita Carmel

És una iniciativa del Govern del Districte d'Horta-Guinardó que pretén dotar-se d'un programa propi per ajudar a revertir les desigualtats en les condicions dels habitatge en algunes llars del barri del Carmel.

Pla de Desenvolupament Econòmic per a la reactivació econòmica d’Horta-Guinardó 2021–2023

La vocació del present Pla 2021–2023 és actualitzar l’anterior PDE, posant el focus en les intervencions més rellevants i adaptar-les a la situació excepcional que estem vivint.

Pla de barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

Desenvolupament del Pla de barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.