Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general. Són unes propostes en què s’anticipen les polítiques que cal seguir en la gestió municipal o s’informa d’iniciatives d’actuacions concretes del Govern municipal. Les mesures s’han d’exposar al Consell Municipal, en plenari o en alguna de les seves comissions. Les mesures informades pel Consell Plenari del Districte tenen un abast territorial de districte.

Pla de barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

Desenvolupament del Pla de barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

Del consell escolar al consell educatiu

Impuls als serveis públics educatius articulats al voltant d'una estratègia comuna i compartida entre la comunitat educativa i els diferents agents socials.

Creació de la Taula de Memòria Històrica i Patrimoni

Creació de la Taula de Memòria Històrica i Patrimoni d’Horta-Guinardó.

Protocol contra les agressions masclistes a Horta-Guinardó

Creació de protocols contra les agressions masclistes en el marc de les festes majors i grans esdeveniments.

Suport al projecte “No puc esperar” de l’Associació de malalts de Crohn

Suport al projecte “No puc esperar” de l’Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya.

Línies d’actuació del Districte 2016-2019

Línies d’actuació del Districte d’Horta-Guinardó 2016-2019.