Per contraure un matrimoni civil, l’autoritat competent a l’Ajuntament de Barcelona és l’alcalde o alcaldessa, que, al mateix temps, delega aquesta funció en els regidors i les regidores.

La cerimònia té lloc a la seu del Districte, ronda del Guinardó, 49, a la sala Lluís Companys, que té un aforament per a vuitanta persones i que està adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. El temps aproximat de la cerimònia és de quinze a trenta minuts.

Quin dia es fan els casaments?

Els casaments es fan els divendres, de les 17.00 hores a les 19.00 hores, excepte el mes d'agost, en què no se'n fan.

Hi ha una previsió de dates que podeu mirar en aquest calendari només a l'efecte de consulta.

En primer lloc, cal iniciar l’expedient de matrimoni civil. Aquest document s’expedeix únicament al Registre Civil de la ciutat on està empadronat un o els dos membres de la parella.

En segon lloc, heu de sol·licitar la data de celebració del casament civil. Els tràmits es poden fer per internet, i també presencialment, amb cita prèvia, a les oficines d'atenció ciutadana.

En breu, rebreu la resposta de la disponibilitat, segons el calendari de reserves del Districte. Per poder fer la reserva, es imprescindible que presenteu tota la documentació sol·licitada.

Un cop fet el tràmit, ens posarem en contacte amb vosaltres per concretar dia i hora per a una reunió/entrevista per telèfon o correu electrònic, i us facilitarem més informació de l’organització de la cerimònia.

La sala està dotada amb equips de megafonia i de reproducció de música de lliure ús per part de la parella contraent (sense cost).

El Districte disposa de diferents peces musicals preestablertes. En cas que els contraents vulguin alguna música concreta, hauran de fer-la arribar en format .mp3 o .cda en un CD la setmana abans del dia del casament.

El Districte disposa d’un piano a la sala on se celebren les cerimònies de casament, que està a disposició dels contraents.

La sala Lluís Companys ofereix un aforament per a 62 persones assegudes i 125 dretes. És la sala d'actes de l'edifici, on també tenen lloc els consells plenaris. Està situada a la seu del Districte, un palauet d'estil aràbic del 1890, del qual destaca la façana d'estil mudèjar, profusament ornamentada, i el pati interior. 

El Districte no disposa de servei de fotografia o vídeo.

Si els contraents volen aquest servei, hauran de gestionar-lo i assumir-ne el cost.

La sala estarà degudament adornada amb flors. Se’n fa responsable el mateix Districte.

Tanmateix els contraents poden sol·licitar, a càrrec seu, una decoració floral concreta. Els contraents són, aleshores, responsables de la col·locació i retirada de la decoració floral, de manera  que no condicioni la celebració dels altres casaments que s’han de celebrar el mateix dia.

Durant la cerimònia, només està permès l'estacionament del cotxe dels nuvis a la porta de la seu del Districte.

Per a la resta de convidats, recomanem que us informeu sobre els aparcaments i el transport públic existent a la zona.