Les comissions consultives tenen una funció d'efectes informatius i de participació.

Cada districte, en funció de les seves necessitats i prioritats, en té un nombre determinat, habitualment tres, tot i que se’n poden crear d’especials segons els assumptes que s’hi hagin de tractar.

Aquestes comissions es reuneixen de manera ordinària abans de la convocatòria de cada consell de districte i són obertes a la ciutadania.

 

Activitat de les comissions consultives

Comissió Consultiva de Drets Socials, de Ciutadania i Economia Sostenible 26 de febrer de 2024. Sessió ordinària. febrer.

Seu del Districte
26/02/2024
  • 2024