L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

/map>
 • Agustí Colom Cabau
  Regidor del Districte
 • Eduard Vicente Gómez
  Gerència del Districte
  • Sergi Amposta Espuny
   Guàrdia Urbana
  • Montserrat Martínez i Riba
   Direcció de Serveis Generals
   • Francesc Muñóz i Ibàñez
    Departament de Recursos Interms
   • Andrea Prange
    Departament de Serveis-Jurídic-Secretaria
   • J Carles Bonaga Sebastiàn
    Departament de Comunicació
  • Pilar Causapié Lopesino
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
   • Jordi Pons Fernández
    Coordinació Equipaments
   • Tere Torres Mayench
    Coordinació Territori
  • Manuel Franco i Mesas
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Carmen Castaño Gonzàlez
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Antonio Bravo Moreno
    Departament de Llicències i Inspecció