L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Josep Lluís Franco Rabell
  Regidor del Districte
 • Maria Elena Amat Serrano
  Gerència del Districte
  • Pendent de designació
   Guàrdia Urbana
  • Montserrat Martínez i Riba
   Direcció de Serveis Generals
   • Amparo Alfonso Melgoso
    Departament de Recursos Interms
   • Andrea Prange
    Departament de Serveis-Jurídic-Secretaria
   • J Carles Bonaga Sebastiàn
    Departament de Comunicació
  • Tere Torres Mayench
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
   • Jordi Pons Fernández
    Coordinació Equipaments
   • Tere Torres Mayench
    Coordinació Territori
  • Manuel Franco i Mesas
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Mercè Ortiz Ruiz
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Alex Sotoca Fernàndez
    Departament de Llicències i Inspecció