En aquesta pàgina trobareu les notícies més destacades de les obres que s'estan fent al districte.

Si, a més, voleu saber quines obres s'estan fent a tota la ciutat, les podeu consultar a l'enllaç següent.

Servei d'informació d'obres

Obres de canvi de sentit del carrer de Saturnino Calleja

04/12/2023 - 12:10

Urbanisme. Començaran aquesta setmana i es preveu que estiguin enllestides a finals de mes

Acabades les obres d’arranjament de la vorera i el pas de vianants de la rambla del Carmel, 89-93

30/11/2023 - 15:48

Urbanisme. Han servit per millorar l’accessibilitat de l’entorn, l’eliminació de barreres arquitectòniques i la reconducció d’aigües al col·lector

Obres d’arranjament de les voreres del carrer de la Conca de Tremp, entre els carrers de Queixans i de la Gran Vista

27/11/2023 - 17:14

Urbanisme. Han començat aquest mes i es preveu que acabin a finals d’any

Obres d’arranjament del local de la plaça de Raimon Casellas

08/11/2023 - 12:59

Urbanismo. Han començat aquest mes i es preveu que acabin a finals d’any

Obres d’arranjament del local de la Font del Gos

08/11/2023 - 12:04

Urbanisme. Han començat aquest mes i es preveu que acabin a finals d’any

Obres de millora del paviment del carrer de Santa Rosalia

06/11/2023 - 10:29

Urbanisme. Començaran aquesta setmana i es preveu que estiguin enllestides la següent

Obres d’arranjament de la vorera i el pas de vianants de la rambla del Carmel, 89-93

30/10/2023 - 13:08

Urbanisme. Començaran aquesta setmana i es preveu que durin dos mesos

Acabades les obres de millora del camí de vianants de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya al passeig de la Vall d’Hebron

24/10/2023 - 11:39

Urbanisme. S'han dut a terme durant els mesos de setembre i octubre