Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Joan Cela Ollé
Joan Cela Ollé
Barcelona en comú

Joan Cela Ollé

Conseller

Pau González Val
Pau González Val
Barcelona en comú

Pau González Val

Conseller Tècnic

Ricard Farin Sanz
Ricard Farin Sanz
ERC

Ricard Farin Sanz

Conseller

Xavi Reig Robledo
Xavi Reig Robledo
ERC

Xavi Reig Robledo

Conseller

Núria Carmona Cardoso
Núria Carmona Cardoso
PSC

Núria Carmona Cardoso

Consellera Assessora de la Presidència del Districte