Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Núria Pi García
Núria Pi García
ERC

Núria Pi García

Consellera

Laura Pi Ledesma
Laura Pi Ledesma
ERC

Laura Pi Ledesma

Consellera assessora de la Presidència del Districte

Xavi Reig Robledo
Xavi Reig Robledo
ERC

Xavi Reig Robledo

Conseller

Núria Carmona Cardoso
Núria Carmona Cardoso
PSC

Núria Carmona Cardoso

Consellera tècnica

Sergi Perea Marco
Sergi Perea Marco
PSC

Sergi Perea Marco

Conseller

Arnau Vives Juan
Arnau Vives Juan
Junts per Catalunya

Arnau Vives Juan

Conseller