Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Mercedes Vidal Lago

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora

Regidora del Districte d'Horta-Guinardó
Regidora de Mobilitat

Jaume Collboni i Cuadrado

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.  

Regidor president

President del Districte d'Horta-Guinardó
Regidor president del Grup Municipal PSC
Regidor adscrit al Districte de Ciutat Vella

Teresa Maria Fandos i Payà

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte d'Horta-Guinardó
Regidora del Consell Municipal

Carmen Andrés Añón

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidor adscrit

Regidora adscrita al Districte d'Horta-Guinardó
Regidora Portaveu del Grup Municipal PSC
Regidora adscrita al Districte de Sants-Montjuïc
Regidora adscrita al Districte de Nou Barris
Regidora del Districte de Sant Andreu

Jordi Coronas i Martorell

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte d'Horta-Guinardó
Regidor Portaveu del Grup Municipal d'ERC
Regidor Adscrit de Sarrià-Sant Gervasi
Regidor adscrit al Districte de Gràcia

Santiago Alonso Beltran

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte d'Horta-Guinardó
Regidor del Grup Municipal
President del Districte de Nou Barris

Alberto Villagrasa Gil

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte d'Horta-Guinardó
Regidor Portaveu adjunt del Grup Municipal del PP
Regidor adscrit al Districte de Ciutat Vella
Regidor adscrit al Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Regidor adscrit al Districte de Sants-Montjuïc
Regidor adscrit al Districte de Sant Andreu

Víctor Valls Andrés

Conseller portaveu

Víctor Valls Andrés

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal BComú-E

Gonzalo Puelles García

Conseller portaveu

Gonzalo Puelles García

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Xavi Reig Robledo

Vicepresident

Conseller portaveu

Xavi Reig Robledo

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 21.360

Vicepresident

Vicepresident
Conseller portaveu del grup municipal ERC-AM

Càrrecs

Conseller portaveu

Núria Carmona Cardoso

Consellera portaveu

Núria Carmona Cardoso

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Retribucions 47.000

Consellera portaveu

Consellera del grup municipal PSC-CP

Manuel Conde García

Conseller portaveu

Manuel Conde García

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal PP

Susanna Porcar Portela

Consellera portaveu adjunta

Susanna Porcar Portela

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera portaveu adjunta

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Néstor Ballesteros Diaz

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any però en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona fa donació de les dietes percebudes.

Conseller

Conseller del grup municipal CUP-Capgirem Barcelona

Ricard Farin Sanz

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal ERC-AM

Nicolás Ortiz Cuevas

Conseller portaveu adjunt

Nicolás Ortiz Cuevas

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu adjunt

Conseller del grup municipal C's

Luís Fernando García Egea

Conseller portaveu adjunt

Luís Fernando García Egea

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040 euros

Conseller portaveu adjunt

Conseller del grup municipal PSC-CP

Carlos Torrubiano Blanco

Conseller portaveu adjunt

Carlos Torrubiano Blanco

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu adjunt

Conseller del grup municipal PP

Pau Gonzàlez Val

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Fernando Marín Blanco

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.  

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Elena Tarifa Herrero

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Joan Cela Ollé

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Albert Pérez Garro

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Lina Huélamo Soriano

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Beatriz Martínez Alonso

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Javier Edrosa Pérez

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Conseller

Conseller del grup municipal C's