El Districte d'Horta-Guinardó ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Futur emplaçament de l'espai de cotreball

Pla de desenvolupament econòmic d'Horta-Guinardó 2018-2022

El pla inclou inclou 33 mesures per millorar les oportunitats laborals de les persones en atur i dinamitzar el teixit econòmic i comercial

Pla de barris de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera

El Pla de barris permet establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera.