You are here

Obres de reurbanització dels carrers de Feliu i Codina i de Chapí

Urbanisme. Començaran el 13 de maig i es preveu que acabin al desembre

El dilluns 13 de maig començaran al barri d'Horta les obres de transformació dels trams de carrer de Feliu i Codina, entre Chapí i Eduard Toda, i de Chapí, entre Feliu i Codina i Vent.

Aquests dos trams de carrer es reurbanitzaran en plataforma única per donar  prioritat al vianant i pacificar el trànsit rodat, en el marc del programa superilles a Horta. També es crearan zones d’estada, amb parterres verds i nou arbrat i es col·locarà nou mobiliari urbà.

Les obres començaran pel tram del carrer de Feliu i Codina, i com a conseqüència, a partir del 14 de maig, el trànsit rodat quedarà tallat (excepte guals que accediran pel carrer de Chapí) i es produiran canvis en la circulació als carrers de l’entorn, indicats al plànol adjunt.

Mentre durin les obres, els contenidors de brossa es desplaçaran. L’emplaçament provisional també s’assenyala al plànol adjunt.