You are here

Obres de reurbanització entre els carrers Freser, Trinxant i Indústria

urbanisme. Els treballs tenen com a objectiu crear una nova plaça i guanyar així un nou espai d’estada i de lleure per al veïnat.

Els treballs tenen com a objectiu crear una nova plaça i guanyar així un nou espai d’estada i de lleure per al veïnat.

Les obres de millora d’aquest espai, situat al barri del Camp de l’Arpa del Clot, comencen a finals d’aquest mes d’abril i finalitzaran previsiblement durant l’agost de 2019.

Durant els treballs, s’instal·larà una zona de jocs infantils vallada i s’hi millorarà la pavimentació. També es renovarà la xarxa de clavegueram i l’enllumenat amb lluminària tipus LED. Es col·locarà nou mobiliari urbà, noves senyalitzacions i nou arbrat de diferents tipologies amb els seus respectius escocells. La línia d’arbrat existent, situada a l’interior de l’àmbit, es mantindrà.

A més, s’instal·larà un nou pas de vianants que unirà la plaça amb la vorera del carrer Trinxant seguint així el traçat per a vianants del carrer Indústria.

Durant aquestes obres d’urbanització, no es preveu l’afectació de cap servei.