You are here

INSTITUT MUNICIPAL
D'URBANISME
DE BARCELONA

Memòria Anual 2018

Veure Versió per imprimir

El Pla de reforma de la Colònia Castells (limitada pels carrers d’Entença, del Taquígraf Serra, del Montnegre i de l’Equador) s’està liderant des del districte amb la participació veïnal.

La intervenció comportarà l’alliberament del sòl, la urbanització d’un gran espai lliure central a l’illa delimitada pels carrers de l’Equador, del Montnegre, d’Entença i del Taquígraf Serra, i la creació d’un parc d’habitatges de protecció capaç de reallotjar les famílies afectades pel planejament, alhora que es pretén incrementar el parc d’habitatges protegits a la ciutat.

L’alliberament del sòl es fa d’acord amb les fases definides per l’acord de la Comissió de Govern de setembre de 2016, pel qual es modificava el protocol de col·laboració a la Colònia Castells.

Actualment:

  • Les expropiacions, segons el protocol (fase I - nova). 
  • Gestió dels acords amb els afectats per traslladar-los als habitatges de reallotjament del PMHB disponibles en l’àmbit de la Colònia Castells.
  • Iniciat el procés participatiu per a elaborar el projecte d'urbanització del nou Parc de Colònia Castells.