L’Ajuntament de Barcelona i l’AMB campanya informativa per donar a conèixer la zona de baixes emissions rondes de BCN

A partir de l’1 de desembre, comencen les restriccions en dies d’episodi de contaminació ambiental per NO2 decretat per la Generalitat, entre les 7 i les 20 h dels dies laborables.

A partir de l’1 de desembre, comencen les restriccions en dies d’episodi de contaminació ambiental per NO2 decretat per la Generalitat, entre les 7 i les 20 h dels dies laborables per als turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT i furgonetes anteriors a Euro 1.

La mesura, que es fa amb l’objectiu de combatre els efectes de la contaminació sobre la salut dels ciutadans, anirà acompanyada d’altres actuacions per afavorir la mobilitat sostenible, com és el reforç del transport públic.

L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han llançat la primera campanya informativa conjunta per explicar als usuaris dels vehicles privats i, en general, a la ciutadania, l’entrada en funcionament, l’1 de desembre de 2017, de la zona de baixes emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona (ZBE àmbit Rondes de Barcelona), que suposa restriccions en aquesta àrea per als vehicles més contaminants. Inicialment, a partir de l’1 de desembre de 2017, les restriccions s’aplicaran quan la Generalitat de Catalunya declari un episodi de contaminació atmosfèrica (que acostuma a passar 2-3 vegades l’any), i, a partir de l’any 2020, de manera permanent.

Del 20 al 24 de novembre, un punt mòbil informatiu recorrerà els carrers del Districte de Sarrià – Sant Gervasi informant sobre la nova Zona de baixes emissions, els vehicles afectats i els efectes de la contaminació en la població. Podeu consultar el calendari de les rutes del punt mòbil informatiu.

 Dilluns, 20 de novembre

Sarrià

16.15 h -19.45 h Jornada informativa en ruta pels entorns del barri de Sarrià: plaça de Pere Falguera i Serra, plaça de Sarrià, plaça d’Artós
Dimarts, 21 de novembre

Les Tres Torres

16.15 h -19.45 h Jornada informativa en ruta pels entorns dels Jardins dels Setze Jutges, Jardins del Doctor Roig Raventós, Jardins de Ca N’Altamira.
Dimecres, 22 de novembre

Sant Gervasi – La Bonanova

16.15 h -19.45 h Jornada informativa en ruta per la plaça Bonanova, plaça de Kennedy, plaça de Joaquim Folguera
Dijous, 23 de novembre

Sant Gervasi – Galvany

16.15 h -19.45 h Jornada informativa en ruta pels entorns dels Jardins del Turó Park, Jardins de Piscines i Esports, Carrer de Santa Fe.
Divendres, 24 de novembre

Sarrià

16.15 h -19.45 h Jornada informativa en ruta pels entorn de Mitre, Via Augusta. Mercat de Sarrià. Obert de 7 a 20h.
ZBE àmbit Rondes de Barcelona: àmbit territorial, horaris, dies i excepcions

A partir de l’1 de desembre del 2017, en situació d’episodi de contaminació ambiental, els turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B), no podran circular en aquesta zona de baixes emissions. Concretament, els vehicles afectats per aquesta restricció, els que no tenen etiqueta, corresponen als turismes de benzina anteriors al 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4).

De moment queden exemptes temporalment de tota restricció les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, queden estaven exempts de la mesura durant el 2017. Els vehicles d’emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular sempre, independentment de la seva etiqueta de la DGT.

Les restriccions de trànsit s’estableixen entre les 7.00 h i les 20.00 h els dies laborables des de l’endemà de la declaració fins al dia de declaració de final d’episodi. Per tant, mentre duri l’episodi, els vehicles esmentats només podran circular en la franja horària compresa entre les 20.00 h i les 6.59 h dels dies laborables i tots els caps de setmana i festius.
També hi col·laboren els municipis implicats en la ZBE Rondes de Barcelona: l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
La contaminació suposa una problemàtica important. L’any 2016 a Barcelona es van superar els valors de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) pels contaminants NO2, material particulat (PM10 i PM2,5) benzè, ozó i benzo(a)piré. Respecte la normativa vigent a tot Europa, el 2016 es van complir els corresponents valors límit o objectiu establerts per a 11 contaminants però es va superar el valor límit anual de diòxid de nitrogen (NO2). Així doncs, el 68% de la població de Barcelona està exposada a nivells superiors als establerts per als òxids de nitrogen NO2 (tant els valors límits de la UE com els de referència de l’OMS). En el cas de material particulat, el 97% de la població es troba potencialment exposada a nivells superiors als de referència marcat per l’OMS.

 

Reforç del transport públic en dies d’episodi de contaminació

Durant els episodis de contaminació, el transport públic oferirà la màxima capacitat operativa: s’augmentarà l’oferta de metro, bus, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies, especialment en les hores punta mentre duri l’episodi. També s’activarà la T-aire, la targeta per als dies d’episodi de contaminació. Des del 2 d’octubre, es pot adquirir la T-verda, que permetrà viatges il·limitats i gratuïts durant tres anys als ciutadans que desballestin un vehicle contaminant i no en comprin cap altre.

Pel que fa als reforços de transport públic de l’AMB, la xarxa de metro es reforçarà en hores punta amb un tren més en cada línia convencional i personal d’informació i atenció a les estacions de més afluència i les d’enllaç amb altres xarxes ferroviàries. Amb aquest reforç tota la xarxa tindrà una freqüència de pas al voltant dels 3 minuts, quan actualment la mitjana està en 3-4 minuts. L’hora punta s’allargarà fins a les 11 h. Pel que fa als autobusos metropolitans, es reforçaran els corredors amb més demanda. A les línies de bus metropolità de l’AMB s’incorporaran 30 autobusos en hora punta, 15 al Baix Llobregat i 15 més al Barcelonès nord. Aquests reforços es duran a terme en hora punta de matí i de tarda.

Per tal de facilitar la circulació dels vehicles de transport públic, el Servei Català de Trànsit instal·larà un carril bus provisional d’entrada a Barcelona a la B-23 durant l’episodi ambiental declarat i l’AMB impulsarà mesures permanents per millorar el carril bus d’entrada a Barcelona per la Gran Via, C31 Sud.

L’AMB ha activat el web canvidhabits.com http://canvidhabits.com/ca/ , que explica àmpliament la mesura i permet al ciutadà resoldre els dubtes més freqüents sobre les restriccions de circulació. Per exemple, a través d’una eina online, el ciutadà pot introduir la matrícula del vehicle i saber si està afectat per aquesta mesura, o conèixer els nous títols ambientals de transport alternatius al vehicle privat (T-aire i T-verda). El web també ofereix rutes alternatives, amb transport i pàrquings públics (park&ride), entre d’altres recursos.

El web municipal Qualitat de l’Aire www.barcelona.cat/qualitataire sintetitza tota la informació sobre l’estat de la qualitat de l’aire a la ciutat, amb consells i eines per facilitar la reducció de la contaminació i fer una ciutat més saludable. El web municipal ofereix un mapa de l’estat de la qualitat de l’aire, un mapa detallat de la zona de baixes emissions, eines per comprovar en línia com afecta o no la restricció a partir de la matrícula a cada vehicle al municipi de Barcelona, o els reforços especials de transport públic, entre d’altres.