SEMBRA NATURA. Rosers de paret

Des del Departament d'Educació Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, posem a disposició dels Districtes un nou recurs per tal que el pugueu oferir en el marc de la programació dels vostres equipaments. Es tracta del nou programa de tallers de jardineria i horticultura sostenible "Sembra natura". S'intentarà augmentar el verd a la ciutat convidant a la ciutadania a fer el seu jardí i el seu hort amb el mínim impacte ambiental i ajustat als espais limitats dels que disposem a les llars en una gran ciutat.

Taller que mostra com crear un jardí o roserar vertical a partir de rosers enfiladissos.

En el marc de promoure que la ciutadania aprofiti totes les oportunitats d’espai possibles per tal d’augmentar el verd urbà des de la jardineria sostenible, en aquest taller s’aporten idees per enverdir les parets, ja siguin les parets de casa nostra o les parets d’algun espai compartit amb el veïnat, una entitat, etc.

La planta a treballar és el roser de tipus enfiladís, i la pràctica que es durà a terme és la multiplicació de rosers per esqueix. 

Dia i hora: 
A convenir
Preu: 
gratuït
Observacions: 

L'equipament ha d'aportar: pissarra, taules, cadires, projector (no imprescindible), ordinador (no imprescindible), WiFi (no imprescindible) i demanar a les persones participants que es recomana que portin guants de jardineria.

L’època recomanada per a dur a terme aquest taller és a l’hivern, els mesos de desembre, gener i febrer.

El taller es farà a l'espai de l'equipament sol·licitant o a una espai que proposi l'equipament.

L'organització del Sembra natura es reserva el dret d'anul·lar el taller si tres dies abans de la realització del mateix no hi ha un mínim de deu persones inscrites.

Durada: 1,5 h
Nombre màxim de participants: 25 (mínim 10)
Idioma: català

Cap reserva és vàlida sense la seva confirmació. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva de tallers s'han de fer amb una previsió mínima d'un mes.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Per a més informació sobre el programa Sembra natura podeu omplir el següent formulari.