Arxivar
Where: Palau de la Virreina
La Rambla, 99
Barcelona
Barcelona

Activitats anteriors / Cursos i tallers

arxivar

Arxivar
Eric Ketelaar / Ramon Alberch i Fugueras

08.06.2017


La dualitat de l’arxiu: Eric Ketelaar
Arxius desplaçats. Reflexions entorn de la territorialitat, el principi de provinença,  i l’ús de les tecnologies: Ramon Alberch i Fugueras
Dijous 8 de juny, 19 h. Espai 4
Entrada gratuïta. Aforament limitat
Idioma:
anglès (amb traducció simultània) i català

El conjunt de conferències i publicació que es recullen sota l’esdeveniment anomenat Arxivar són una invitació a revisitar un espai i un concepte que han interessat a diverses comunitats culturals (art, gènere, antropologia, filosofia, etc.), durant els darrers anys: l’arxiu.

No hem d’oblidar que l’arxiu ha canviat part de la seva activitat: ha deixat de ser únicament un lloc on trobar informació i ha afegit a les seves tasques ser un camp d’estudi en si mateix i, alhora, un concepte provocador que ha fet sortir a la llum importants obres i pràctiques artístiques al seu voltant.

Gran part de l’“art d’arxiu”, però, no ha anat més enllà de la metàfora i no ha deixat passar l’estructura interna d’aquest com a lloc de creació. Aquestes metàfores han estetitzat l’arxiu i s’ha arribat a construir un gènere com en els vells temps: l’art d’arxiu, sobre el qual ja hi ha fins i tot manuals.

Aquest esdeveniment reclama una altra estètica de l’arxiu, aquella que indaga en el seu interior, que es mou en la performativitat, en la teoria ANT (actor-network theory) i que produeix textos als quals la comunitat artística no pot deixar d’apropar-se si no vol repetir-se a si mateixa constantment.


La dualitat de l’arxiu
Eric Keteelar

Ser una comunitat implica un arrelament en el seu passat i, per tant, en els textos de memòria a través dels quals s’expressa aquest passat. Els textos poden ser un paisatge, un edifici, un monument, commemoracions, rituals i representacions i, naturalment, arxius. Tots els arxius es construeixen i reconstrueixen en una xarxa dinàmica d’agències humanes i no humanes. Aquests agents modelen l’arxiu i són modelats per l’arxiu. A la conferència s’exploraran aquesta dualitat de l’arxivística i les seves conseqüències per a les comunitats de memòria.

 

Arxius desplaçats. Reflexions entorn de la territorialitat, el principi de provinença, i l’ús de les tecnologies
Ramon Alberch i Fugueras           

Les confiscacions d’arxius en el marc de conflictes bèl·lics —la Segona Guerra Mundial i el conegut com a contenciós dels “papers de Salamanca” serien dos casos ben vistents, entre molts altres—, així com els processos de colonització/descolonització a l’Àfrica o l’Amèrica del sud, han generat fortes tensions entre els estats en els moments de procedir a nous repartiments territorials o bé en el marc de la signatura de tractats de pau. En molts casos la solució ha estat de caràcter polític.

En aquest text volem aportar una “mirada” i una anàlisi de caire arxivístic i dibuixar les possibles solucions davant escenaris carregats de perfils i característiques pròpies. Atesa l’absència de legislació internacional en la matèria, es tracta essencialment de procedir a analitzar alguns casos concrets i ben documentats sota el principi de respecte dels fons, el principi de provinença i el concepte de “pertinència territorial”, i també valorar els usos possibles de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Eric Ketelaar és professor emèrit de la Universitat d’Amsterdam, on des de 1997 fins a 2009 va ser professor d’Arxivística al Departament de Mediastudies. De 1989 a 1997 va ser arxiver general de l’Estat (arxiver nacional) dels Països Baixos. De 1992 a 2002 va ocupar la càtedra d’arxivística al Departament d’Història de la Universitat de Leiden. Eric Ketelaar va treballar al Consell Internacional d’Arxius (ICA) durant vint anys ocupant diversos càrrecs abans de ser nomenat president honorari de l’ICA el 2000.
 

Ramon Alberch i Fugueras és president d’Arxivers sense Fronteres Internacional i membre del Consell Assessor Internacional del Centre Nacional de Memòria Històrica de Colòmbia. Ha estat ponent en nombrosos congressos internacionals i ha escrit una trentena de llibres de temàtica arxivística i sobre història de Catalunya.
http://www.amateurarchivist.net


Activitats relacionades