Esteu aquí

Afectacions a la mobilitat de l'avinguda Meridiana per a la implantació de carril bus

Mobilitat. Les tasques es realitzaran de l'1 al 15 d'agost. La primera fase afectarà els carrils d'entrada a la ciutat i la segona, els carrils de sortida.

La mobilitat a l'avinguda Meridiana està assegurada, malgrat a partir de l'1 d'agost es redueixi la capacitat de circulació i es prohibeixin els girs. En tot moment s'oferiran itineraris alternatius. Es preveu que les actuacions en sentit entrada ciutat finalitzin al voltant del 8 d'agost mentre en sentit sortida ho faci el 15 d'agost.

Les actuacions de pavimentació d’aquesta artèria central de la ciutat estan vinculades amb la implantació d’un carril bus a la dreta de la calçada sentit sortida i dos carrils bus a dreta i esquerra de la calçada sentit entrada.

També està prevista la nova semaforització del punt de trenat del bus del carril esquerre cap a la dreta, abans d’arribar al passeig de Fabra i Puig, i la futura implantació d’un pas de vianants en aquest punt.

Aquests treballs de millora per a la priorització del transport públic en superfície comportaran afectacions en la mobilitat.

Treballs en sentit Llobregat

Els treballs previs estan programats entre els dies 1 i 3 d’agost de 2017, amb ocupació d’un carril de circulació.

Els treballs de fresat i sanejament es fan per meitats longitudinals, primer el costat mar i després el costat muntanya, a partir de les 8 hores del dia 5 d’agost de 2017, mantenint dos carrils de circulació.

L’accés a l’estació d’autobusos es farà amb desviament pel passeig de Fabra i Puig i els carrers de Vèlia i Escòcia.

Els treballs d’estesa de la capa de rodadura també es desenvoluparan en dos trams, i cada tram per meitats longitudinals, primer el costat mar i després el costat muntanya: el tram entre l’avinguda Rio de Janeiro i el carrer de Rosselló i Porcel està previst pel dia 6 d’agost de 2017, a partir de les 8 hores. La parada de bus anterior a l’avinguda de Rio de Janeiro es manté, però la dels autobusos interurbans que està després queda anul·lada.

Els treballs al tram entre els carrer de Rosselló i Porcel i el passeig de Fabra i Puig estan programats a partir de les 8 hores del dia 7 d’agost de 2017. Caldrà anul·lar el gir a esquerra cap al carrer Pintor Alsamora i desviar el trànsit per la plaça de Mossèn Clapés i el passeig de Santa Coloma.

Treballs en sentit Besòs

Els treballs previs es realitzaran entre els dies 8 i 10 d’agost de 2017, amb ocupació d’un carril.

Els treballs de fresat i sanejament estan previstos pel dia 13 d’agost de 2017 a les 8 hores, deixant dos carrils de circulació.

Els treballs d’estesa de la capa de rodadura es realitzen per trams: entre el passeig de Fabra i Puig i el carrer de Rosselló i Porcel es desenvolupen per meitats longitudinals, primer el costat mar i després el costat muntanya, a partir de les 8 hores del dia 14 d’agost de 2017.

Quan es treballi al costat muntanya s’anul·larà el gir a esquerra cap al carrer de Pintor Alsamora, i es desviarà el trànsit per la plaça Mossèn Clapés i el passeig de Santa Coloma.

El tram entre el carrer de Rosselló i Porcel i l’avinguda de Rio de Janeiro també es realitzarà per meitats longitudinals, primer el costat mar i després el costat muntanya, a partir de les 8 hores del dia 15 d’agost de 2017.

Ampliacions de calçada

Els dies 22 i 23 de juliol de 2017 es fan dos creuaments de la calçada sentit entrada, deixant dos carrils de circulació. Es col·loca el nou semàfor en la futura ubicació del pas de vianants, que està previst que entri en funcionament el 3 d’agost.

A l’alçada de l’avinguda de Rio de Janeiro, caldrà ampliar la calçada cap al costat muntanya en una longitud d’uns 60 metres per donar continuïtat al carril bus.

La restricció de carrils es realitza en al tram anterior, i caldrà traslladar una parada de bus existent. S’ha programat la implantació de l’obra la nit del 24 al 25 de juliol i la retirada la nit del 4 al 5 d’agost de 2017.

També s’ha de demolir, el dia 22 de juliol de 2017, un tram de la vorera esglaonada de la mitjana a prop de l’avinguda de Rio de Janeiro per aixamfranar-la pel costat muntanya i millorar el traçat dels vehicles provinents del carril bus-vao.

Execució de carril bicicleta bidireccional a l’avinguda de Rio de Janeiro, entre l’avinguda Meridiana i el passeig de Valldaura

La implantació del carril bici es farà a la calçada muntanya de l’avinguda Rio de Janeiro, a l’espai del carril ràpid existent.

La programació dels treballs és del 19 de juliol al 25 d’agost del 2017.

Els treballs d’aglomerat crearan afectacions en la mobilitat ja que requereixen un tall total de la circulació, i estan previstos pel 22 de juliol de 2017.

Les tasques de pintat i muntatge de les peces separadores es retarden fins després de la pavimentació de la Meridiana, entre els dies 8 i 25 d’agost.

Carril bicicleta al carrer Degà Bahí i carrers de l’entorn

La implantació d’un carril bicicleta al carrer Degà Bahí i altres carrers del voltant per connectar els carrils existents a l’avinguda Meridiana i el carrer Provença (en sentit Meridiana pel carrer de Degà Bahí i en sentit contrari pel carrer del Ripollès), es preveu que es desenvolupi del 26 de juliol al 3 d’agost.

El 30 de juliol es preveu un tall total del carrer, desviant la circulació pels carrers de Josep Massanes, Nació i Ripollès. La línia 192 de bus que puja pel carrer de la Muntanya es desvia pels carrers de Mallorca, Independència i Freser.

Al carrer del Ripollès la pintura es fa els dies 2 i 3 d’agost amb tall de circulació entre els carrers de Trinxant i Muntanya. També s’ha de canviar l’àrea verda per motos. Al carrer de Trinxant la pintura es fa per meitats, mantenint un carril de circulació sentit pujada, del 31 de juliol a l’1 d’agost.