Esteu aquí

Comença la transformació de la Meridiana

Urbanisme i infraestructures. Els treballs es perllongaran fins al març del 2019 i es realitzaran mitjançant dos trams diferenciats: d’Independència a Aragó i d’Aragó a Mallorca.

Els treballs donaran pas a una nova rambla verda que connectarà la Meridiana amb el futur parc de la Canòpia de la plaça de les Glòries, amb més llocs d’estada i més pes de la bicicleta i el transport públic. Canviarà la configuració actual de carrils de circulació per prioritzar el vianant: entre les Glòries i Aragó n’hi haurà dos per banda i entre Aragó i Mallorca se’n suprimirà un d’entrada a Barcelona. Entre Mallorca i Fabra i Puig, s’implementaran mesures a curt termini per millorar la mobilitat i la seguretat, com la reducció de l’amplada dels carrils per ampliar els espais centrals de refugi.

La remodelació de l’avinguda Meridiana ja és aquí. Durant els propers mesos, la via farà un canvi per convertir-se en un eix pacificat i verd amb prioritat per vianants i modes de desplaçament sostenibles, que millori la qualitat de l’aire i el soroll però, sobretot, que aporti beneficis en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la zona.

L’avinguda Meridiana comença el canvi en el tram comprès entre la plaça de les Glòries (carrer Independència) i el carrer de Mallorca. I ho farà a través de dues seccions diferenciades: d’Independència a Aragó i d’Aragó a Mallorca.

És, doncs, el tret de sortida al procés que ha de permetre que l’avinguda deixi de ser una autopista urbana i esdevingui en una via de referència on els vianants, els espais verds i de lleure i el transport públic en siguin protagonistes.

Els treballs acabaran cap al març de 2019, i s’actuarà sobre una superfície total d’uns 43.000 metres quadrats i una longitud d’uns 800 metres.

La nova Meridiana tindrà més espai per al vianant, oferirà més llocs d’estada i arbrat i potenciarà la bicicleta i el transport públic. Aquests seran els denominadors comuns de la nova via, si bé la secció variarà: entre Glòries i Aragó el carril bici estarà ubicat a banda i banda de la rambla central, i entre Aragó i Mallorca se situarà dins l’eix central flanquejat per dues alineacions amb arbrat i vegetació. Entre els canvis que s’hi faran, destaca la reducció d’un carril de circulació pel vehicle privat en sentit d’entrada entre els carrers d’Aragó i Mallorca.

Una rambla més verda

En el primer tram, entre Independència i Aragó, les actuacions contemplen una nova ordenació del passeig central i l’ampliació de les voreres. També es reordenarà el carril bici bidireccional en dos carrils unidireccionals a banda i banda de la calçada.

Actualment, en aquest tram, a la calçada muntanya hi ha un carril de circulació i carril d’aparcament en semibateria a banda i banda. A la calçada mar, entre Independència i Consell de Cent, és de dos carrils de circulació, un carril d’aparcament en cordó al costat mar i carril bicicleta bidireccional adjacent a la rambla central. Mentre, el tram entre Consell de Cent i Aragó és ara de tres carrils de circulació i el carril bicicleta bidireccional adjacent a la rambla central.

A partir de la remodelació, la secció definitiva de les dues calçades serà de carril bus, carril de circulació i carril bici unidireccional adjacent a la rambla central. I s’elimina el canvi de sentit de la calçada muntanya a la calçada mar d’Independència.

Es preveu que les actuacions d’aquest tram es duguin a terme des d’avui i fins al 15 de març de 2019.

Aquesta passada nit, de l’1 al 2 de juliol, s’han realitzat els treballs previs que inclouen la senyalització de l’obra i la reubicació d’elements com l’estació de bicing, els contenidors i l’aparcament, entre altres. Actualment ja s’ha ocupat la calçada muntanya d’aquest tram i aquesta propera nit s’ocuparà la calçada mar i es reubicarà el carril bici. Per dur a terme aquests treballs es tallarà l’avinguda Meridiana entre Independència i Consell de Cent.

Es començarà pels treballs de la rambla central, que es preveu que s’allarguin fins al 31 d’agost, amb ocupació del carril de circulació adjacent a les dues calçades. El carril bici bidireccional es reubicarà a la calçada mar, adjacent a la obra.

Mentre durin les obres, la secció a la calçada mar serà de dos carrils de circulació i un carril bici en el tram Independència – Consell de Cent, i de tres carrils i carril bici al tram de Consell de Cent – Aragó.  La secció a la calçada muntanya serà d’un carril de circulació i es manté el carril d’aparcament al costat muntanya.

S’eliminarà el canvi de sentit al carrer Independència i es generarà un gir provisional a Consell de Cent des d’avinguda Meridiana costat muntanya

Del 31 d’agost al 29 d’octubre, es preveu treballar a la rambla central i a la vorera de muntanya. Es manté la mateixa ocupació a la calçada mar i a la calçada muntanya es retira l’aparcament. La implantació es farà en horari diürn.

Una nova configuració per prioritzar al vianant i la mobilitat sostenible

Paral·lelament, es treballarà amb la secció de l’avinguda Meridiana compresa entre els carrers d’Aragó i de Mallorca.

Actualment, en el tram d’Aragó-València, la separació entre les calçades és amb una rambla centra. En la calçada muntanya hi ha quatre carrils de circulació i carril d’aparcament al costat muntanya, i a la calçada mar tres carrils de circulació i el carril bicicleta bidireccional adjacent a la rambla central.

Les actuacions contemplen la nova ordenació del passeig central i l’ampliació de les voreres. També es reordena el carril bici bidireccional en dos carrils unidireccionals a cada calçada.

Durant les obres es desviarà el carril bici per Aragó – Navas de Tolosa – avinguda Meridiana. Es comunicarà a l’alçada de Mallorca que el carril bici està tallat i que es desvia per Navas de Tolosa.

Del 3 de juliol al 29 d’octubre es treballarà el tram entre Aragó i València a la rambla central, i a les voreres en el tram d’entre València i Mallorca. A la calçada muntanya es mantindran quatre carrils de circulació i a la calçada mar tres carrils de circulació. S’habilitarà un carril de circulació amb amplada bus a cada calçada.

Per últim, el tram València-Mallorca tindrà tres carrils d’entrada (dos per a vehicles i un de bus)  i quatre de sortida (tres per a vehicles i un de bus). Per tant, se n’eliminarà un d’entrada, ja que ara n’hi ha quatre per sentit. L’espai destinat al vianant i la bicicleta serà igual que al tram anterior: un espai verd central que incorporarà un carril bici bidireccional, més espai per als vianants a les voreres i increment de l’arbrat i vegetació.

Aquesta nit, del 2 al 3 de juliol, es tallarà la calçada muntanya entre València i Mallorca, però es mantindrà un carril de circulació entre València i Aragó.

Resten per determinar els treballs a les voreres en el tram entre Aragó i València i la creació de la rambla central entre València i Mallorca.

Més intervencions de millora

A banda d’aquesta transformació integral entre Glòries i Mallorca, es duran a terme actuacions per millorar la qualitat de l’espai públic a curt termini, mentre es continuen analitzant els propers passos a fer en el marc de la reforma global de l’avinguda.

Així, després de l’estiu es reduirà l’amplada dels carrils de circulació entre Mallorca i Fabra i Puig per disminuir la velocitat de circulació i, alhora, poder ampliar la mitjana central per millorar l’espai dels refugis i la seguretat dels vianants.

També després de l’estiu, està previst que comencin els treballs per ampliar la vorera de la cantonada mar-Llobregat de l’encreuament Meridiana – Fabra i Puig. L’objectiu és guanyar espai per als vianants i reduir la longitud del pas de zebra actual. Les obres finalitzaran a l’agost.

Això se sumarà a les intervencions ja fetes, com els nous carrils bus que ja funcionen des de Rio de Janeiro a Fabra i Puig per agilitzar l’entrada i sortida a la ciutat, i el nou pas de vianants entre l’estació de Sant Andreu Arenal i el parc de Can Dragó per afavorir-hi la mobilitat dels vianants i garantir-hi la seguretat de pas.