Esteu aquí

Increment del control dels nivells de contaminació

Qualitat de lai??i??aire. S’instal·la un nova estació de mesurament a la Meridiana i una nova unitat mòbil per tenir més informació sobre la qualitat de l’aire a la ciutat.

El control de la qualitat de l’aire a Barcelona es reforça amb la instal·lació d’una nova estació de mesurament a la Meridiana i la incorporació d’una nova unitat mòbil. Això permetrà, per primera vegada, publicar informació territorial sobre la contaminació atmosfèrica.

El control de la qualitat de l’aire permet mesurar els nivells de diòxid de nitrogen i de PM10 a la ciutat, i d’aquesta manera aplicar mesures per reduir la contaminació i tenir una ciutat més saludable. Amb la nova estació de la Meridiana, es millora el control i la informació sobre la qualitat de l’aire de manera territorial, en una via de trànsit intens.

L’elaboració del mapa de contaminació de la ciutat barri a barri és una de les 58 mesures del Pla contra la contaminació atmosfèrica. Actualment, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) disposa a Barcelona d’11 estacions fixes de control, 2 estacions automàtiques de trànsit i 1 estació manual de trànsit molt intens, a més de les 5 estacions automàtiques i les 3 de manuals de fons urbà.