Visites guiades

La música a la Barcelona dels segles XVI i XVII

29.11.2017
  • Foto: Monestir de Pedralbes

Conferència de Marisa Ruiz, cap de Col·leccions i Documentació del Museu de la Música, "La música a la Barcelona dels segles XVI i XVII", dins el programa de visites a museus que han col·laborat amb l’exposició «Les dones també seuen. Mobles i espais femenins dels segles XVI i XVII» a través del préstec de peces. Els conservadors dels diferents centres presenten objectes de les seves col·leccions que d’una manera o d’una altra es vinculen amb els objectes que han cedit al monestir per a l’exposició. El programa posa en relació objectes, narracions i històries de diferents museus de la ciutat, amb la qual cosa teixeix una nova lectura envers les seves col·leccions en relació amb la història de les dones dels segles XVI i XVII.