Col·leccions

Fortepiano Zumpe

Més de 2.400 instruments musicals i 400 objectes i obres d’art que permeten un estudi acurat del fet musical des de les diferents vessants científiques. Una quarta part del fons es troba a l’exposició permanent i la resta es conserva en reserves accessibles.

Comprèn donacions i llegats de músics com Isaac Albéniz, Enric Granados, Joaquim Malats, Joan Manén i Miquel Llobet, entre d’altres. Conserva partitures manuscrites originals, fotografies, documentació administrativa i una col·lecció epistolar molt notable. És una referència bàsica per a l’estudi de la música a la Catalunya dels segles XIX i XX.

Conserva un conjunt de 13.000 enregistraments en diversos suports: cilindres de cera, rotlles de pianola, cintes perforades, corrons, bobines, etc., que mostren l’evolució de la fixació del so en els darrers tres-cents anys. Podeu buscar els enregistraments dins el mateix catàleg de la bibiloteca.