Qui som

Façana del Museu de la Música de Barcelona

El Museu de la Música de Barcelona és la institució de l’Ajuntament de Barcelona dedicada a l’experimentació i la reflexió sobre les activitats musicals. És una àgora de trobada i un lloc de debat, coneixement i gaudi estètic que ha de permetre als ciutadans ser més conscients de com el fer musical construeix les nostres emocions individuals i socials, i més capaços de decidir-ne les maneres, els valors i els interlocutors. Més enllà de la contemplació d’instruments i de documents i de la conservació del patrimoni, els objectes han de fer possible el diàleg entre l’emoció i la reflexió al voltant de la música.

El museu vol ser un espai de relació amb les músiques on cal retornar regularment. Un espai d’acollida on la museografia serveixi d’atractiu per a la visita i sigui una porta a les altres activitats i continguts d’aquesta nostra “ciutat de la música” que és L’Auditori, amb les diverses programacions de concert, l’ensenyament superior a l’ESMUC i una biblioteca-espai de documentació musical de referència.

Volem que la gent se’l senti seu, i que els visitants hi trobin un lloc on relacionar-se amb la cultura catalana (feta, pensada o viscuda a Catalunya, i en èpoques diverses), com una finestra oberta a les cultures musicals d'arreu.

Equip del museu

Direcció:
Jordi Alomar

Àrea de Col·leccions:
Marisa Ruiz
Manel Barcons, Esther Fernández, Sara Guasteví

Àrea de Programació i  projectes:
Clara Sen
Imma Cuscó

Àrea de Programació educativa:
Eulàlia Vilardell

Biblioteca especialitzada i documentació:
Sara Guasteví

Consulta la Memòria del Museu de la Música 2017
Consulta la Memòria del Museu de la Música 2018
Consulta la Memòria del Museu de la Música 2019
Consulta la Memòria del Museu de la Música 2020
Consulta la Memòria del Museu de la Música 2021