Cuenta atrás para el sistema de calefacción central

A partir de l’1 de gener de 2017, totes aquelles vivendes amb sistema de refrigeració, calefacció o aigua calenta central hauran de tenir uns aparells de medició dels consums individualitzats, segons estableix la Directiva Europea 2012/27/UE sobre eficiència energètica. Les multes per infringir aquesta normativa poden arribar als 10.000 euros.

 El Govern Central porta més d’un any de retard en l’adaptació d’aquesta llei europea. Per això, consumidors i professionals recorden a l’Executiu la necessitat de disposar d’una norma que reguli la forma d’adaptar les instal·lacions a la normativa europea, a fi de complir amb els terminis establerts per la mateixa.

 Les empreses que es dediquen a realitzar aquest tipus d’instal·lacions afirmen que els estalvis que es poden aconseguir amb aquests mesuradors individuals del consum giren al voltant del 25%, xifra que representa uns 225 euros menys en la factura de la calefacció d’una família tipus.