Nuevas líneas de subvención para impulsar el consumo responsable y la economia solidaria y cooperativa

El Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona respon a la voluntat del nou Govern municipal de promoure polítiques socioeconòmiques orientades a la transformació social a mitjà i llarg termini, prioritzant el suport, el reforç i la promoció de l’economia cooperativa, social i solidària, la promoció de l’economia de les cures i l’harmonització del temps de vida, així com la promoció del consum responsable.

 Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Barcelona ha incorporat a la convocatòria general de subvencions dues noves línies d’ajuts: el capítol de l’economia cooperativa, social i solidària, dotat amb 330.000 euros i el de consum responsable, (300.000 euros), a més de la línia d’altres anys de Temps i Economia de les Cures dotada amb 100.000 euros.

 Així doncs en aquesta convocatòria El Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum comptarà amb tres àmbits temàtics:

-Economia Cooperativa, Social i Solidària: Es subvencionaran projectes de promoció de l’economia cooperativa, social i solidària, de promoció de les economies col.laboratives de producció del pro-comú i accions de millora de la comunicació d’empreses i entitats de l’economia social i

 -Temps i economia de les cures:  Es subvencionaran accions de promoció de l’economia de les cures, de foment de la conciliació del temps  de cura, familiar,  laboral,  personal  i social, que posin en valor els temps  de les persones (de cura, familiar, personal i social) per la millora de la qualitat de vida.

 -Consum Responsable: Es subvencionaran accions d’informació i divulgació dels hàbits de consum responsable, projectes comunitaris d’interès públic o social que executin pràctiques de consum responsable i actuacions derivades del funcionament de les associacions per a la defensa de les persones consumidores.

 El termini per presentar les sol·licituds és del 28 de desembre de 2015 fins al 21 de gener de 2016. A partir del 28 de desembre es podrà formalitzar el tràmit on line o presencialment a les Oficines d’Atenció al Ciutadà. Es  preveu resoldre les sol·licituds i fer el pagament a les entitats a partir del mes de juny.

 Més informació a www.governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions o a la sessió informativa prevista pel 17 de desembre a les 18 h. al Convent de Sant Agustí (Pl. Pons i Clerch, 2 – 1ª planta. Sala Mirador). Cal inscripció prèvia a: comissionat.economiasocial@bcn.cat