Proyecto tiempo para ti

Des del 2004, l'Ajuntament de Barcelona desenvolupa projectes relacionats amb l'ús del temps que volen incidir en la vida diària de les persones, condicionada de manera molt important per l'espai dedicat al treball. Un dels objectius de la Direcció d'Usos del temps és impulsar polítiques que facin compatibles el temps familiar, el temps de cura, el temps de formació, el temps laboral i el temps d'oci .

Veieu aquí el video del projecte