Inici » Contingut » Objectius i eixos d’actuació

Objectius i eixos d’actuació

PER UNA ORGANITZACIÓ DEL TEMPS MÉS SALUDABLE, IGUALITÀRIA I EFICIENT

El Pacte del Temps de Barcelona vol avançar decididament en:

 • L’harmonització dels diferents usos del temps quotidià de les persones
 • La coresponsabilitat efectiva entre homes i dones
 • La facilitació de més temps social per a la ciutadania
 • L’adopció de models de gestió del temps més eficients
 • La implantació progressiva de la reforma horària
 • La conscienciació del temps com factor clau per al benestar quotidià de les persones

Per fer-ho possible, el Pacte del Temps de Barcelona demana, tant a l'Ajuntament com a les organitzacions que s'hi vulguin adherir, que es comprometin a realitzar actuacions en consonància amb els objectius i principis que aquest acord planteja.

A més a més, cal que aquestes actuacions s'incloguin en alguns dels eixos que el Pacte del Temps determina segons l'àmbit temàtic en el qual incideixen:

 • TEMPS I SALUT

Emmarca les actuacions que volen aconseguir que les persones visquin el seu temps quotidià d'una manera més saludable, i té en consideració la salut -física, mental i social- des d'una perspectiva integral.

 • TEMPS I EDUCACIÓ

Inclou les actuacions que es duen a terme mitjançant un procés d'aprenentatge de valors, d'actituds o de coneixements que incideixen en diferents aspectes del temps de la vida quotidiana de la ciutadania.

 • TEMPS I CURA DE LES PERSONES

Aplega les actuacions que volen donar resposta a les necessitats físiques i emocionals -tant d'un mateix com d'altres persones- relacionades amb la vida quotidiana. Tenen per objecte facilitar, visibilitzar i posar en valor el temps de cura d'un mateix i el d'altres persones de l'entorn familiar i/o socioafectiu.

 • TEMPS I PARTICIPACIÓ

Concentra les actuacions que pretenen afavorir, facilitar i/o reconèixer el temps quotidià de les persones dedicat a la participació social, tant en processos i afers col·lectius de ciutat com en iniciatives comunitàries o projectes associatius.

 • TEMPS I SERVEIS A LA CIUTAT

Està format per actuacions que cerquen la millora en la presatció d'un servei o que formulen estratègies perquè les persones disposin de més temps, com ara establir pautes horàries i/o funcionament de certs serveis; impulsar activitats respectuoses amb el temps de totes les persones que hi intervenen; facilitar la gestió del temps quotidià de la ciutadania; i promoure el coneixement, la divulgació o l'intercanvi d'experiències relacionades amb el factor temps.

 • TEMPS I TREBALL EN LES EMPRESES I EN LES ORGANITZACIONS

Agrupa les actuacions que incideixen directament en l'organització i en la gestió interna d'empreses i entitats i en el temps de treball remunerat de les persones, així com aquelles que influeixen en aquests aspectes des de la perspectiva d'impulsar, facilitar i afavorir millores en aquest àmbit.

Per fer-ne un seguiment i desenvolupar-lo compta amb un Grup Impulsor, integrat per les organitzacions següents:

 • CCOO Catalunya
 • Confederació de Cooperatives de Catalunya - COOPCAT
 • Consell de Dones de Barcelona
 • Consell Econòmic i Social de Barcelona - CESB
 • Dones Directives i Professionals de l'Acció Social - DDiPAS
 • Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona - FAVB
 • Foment del Treball Nacional
 • Iniciativa per a la Reforma Horària
 • Observatori dona, empresa i economia de la Cambra de Comerç de Catalunya - odee
 • PIMEComerç
 • Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • UGT Catalunya
 • Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps)

 

Documents: