Més de 70 actuacions vigents certifiquen el compromís municipal per avançar cap al dret al temps

..
04/04/2023 - 11:36 h

L’informe 2022 de les polítiques públiques de temps impulsades per l’Ajuntament de Barcelona ofereix informació corresponent a aquestes polítiques impulsades pel consistori

Aquest 2022 ha estat un any important per les polítiques del temps a Barcelona, ja que la ciutat ha estat nomenada Capital Mundial de les Polítiques del Temps. En aquest marc, s’ha elaborat un informe que recull les actuacions municipals en polítiques de temps i que té com a objectiu proporcionar un estat de la situació, donar visibilitat a la feina feta i identificar aquells reptes per abordar. L’informe certifica que el consistori té un compromís clar i transversal per avançar cap al dret al temps.

L’informe 2022 de les polítiques públiques de temps impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, exposa la trajectòria de l’Ajuntament de Barcelona en polítiques de temps i com la necessitat d’una perspectiva transversal en les polítiques municipals va comportar un canvi important en la gestió de les polítiques del temps, que l’any 2019 van ser assumides per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps sota la Gerència Municipal.

Aquest compromís municipal s’evidencia a través de la Capital Mundial de les Polítiques del Temps, de la qual ha esdevingut aquest any amfitriona Barcelona, i també amb el projecte del Pacte del Temps, un acord de ciutat que promou l’execució de diverses actuacions perquè les persones visquin i s’organitzin els temps de la vida quotidiana d’acord amb les seves necessitats i en un marc col·lectiu de convivència.

El document inclou el recull detallat de què s’ha fet fins ara a la ciutat de Barcelona en el marc de les polítiques del temps. Així doncs, es fa una descripció de les 71 actuacions municipals vigents actualment desenvolupades per sis de les vuit gerències de l’Ajuntament i que es treballen a partir dels diferents eixos estratègics: Temps i treball en les empreses i les organitzacions, Temps i cures, Temps i ciutat sostenible, Temps i salut, Temps i educació, Temps i participació i Temps i serveis a la ciutadania.

Precisament dins d’aquest marc d’actuació s’identifiquen algunes de les mesures estrella desenvolupades en els darrers anys, com ara la Xarxa NUST, el programa Concilia, la Targeta Cuidadora i el programa Temps per a tu, entre moltes altres polítiques municipals que tenen per objectiu promoure una vida més saludable, igualitària, eficient i sostenible.

Finalment, s’identifiquen reptes a través de les aportacions dels diferents òrgans municipals, com ara la necessitat de continuar aprofundint en la transversalització del temps en totes les polítiques municipals, la demanda d’assegurar la perspectiva interseccional en totes les actuacions relacionades amb el temps i la promoció d’espais de treball i intercanvi de bones pràctiques per continuar millorant en els usos del temps, tant internament com externament.