Barcelona Cultura
Skip to main content

ASSAIG :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER ANTON M. ESPADALER (PRESIDENT), FERRAN SÁEZ, ANNA RODRÍGUEZ, SERGIO VILA-SANJUAN I XAVIER ANTICH, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’ASSAIG A

Julià Guillamon,

per la seva obra El dia revolt, literatura catalana de l’exili, per la voluntat reeixida de recuperar un llegat destinat a perdre’s, amb un gran tremp narratiu i un extraordinari treball d’edició.

El jurat vol fer constar l’elevat nivell de les obres considerades.