Barcelona Cultura
Skip to main content

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS CIUTAT DE BARCELONA 2023

L’Institut de Cultura de Barcelona convoca, en nom de l’Ajuntament de Barcelona, els Premis Ciutat de Barcelona 2023.

Amb aquests Premis es volen guardonar les obres o accions de creació, recerca i producció de qualitat realitzades a Barcelona per creadors i creadores o col·lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen. Les obres guardonades han de contribuir al desenvolupament del fet cultural i han d’estar integrades en el teixit ciutadà en el qual participen els creadors i creadores, les associacions, les institucions públiques i les indústries culturals.

En l’edició del 2023, els Premis Ciutat de Barcelona reconeixen les obres o accions que han excel·lit durant l’any natural del 2023 en les catorze categories que s’estableixen en aquesta convocatòria. En conseqüència, en l’edició del 2023 es lliuraran un total de catorze premis.

Cadascun dels guardonats rebrà la suma de nou mil cinc-cents euros (9.500 €), import sobre el qual es practicaran, si escau, les retencions establertes a la normativa tributària vigent. Els guardonats rebran també un diploma que recollirà el veredicte del jurat i un objecte recordatori del premi.

És d’aplicació a aquesta convocatòria el que estableixen les bases reguladores dels Premis Ciutat de Barcelona, aprovades per resolució del gerent/a de l’Institut de Cultura de Barcelona en data 25 d’octubre de 2023 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de 27 d’octubre de 2023.

La lectura pública dels veredictes del jurat i el corresponent lliurament dels premis tindrà lloc en un acte institucional al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el dia 13 de febrer del 2024.

DEFINICIÓ I CATEGORIES

En l’edició del 2023, els Premis Ciutat de Barcelona reconeixen les obres o accions que han excel·lit durant l’any natural del 2023 en les categories que s’estableixen a continuació.

Agustí Duran i Sanpere d’assaig, humanitats i història de Barcelona

Aquest premi s’atorgarà a una obra d’assaig o de no-ficció en els seus àmbits de les ciències socials i les humanitats, escrita originàriament en català o castellà i publicada per una editorial de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2023; també podrà atorgar-se a un treball finalitzat sobre la història o la memòria de la ciutat de Barcelona realitzat o publicat durant l’any 2023 en editorials o revistes científiques d’arreu. L’import del premi correspondrà a l’autor/a o autor/es del treball premiat.

Arquitectura, urbanisme i disseny

Aquest premi s’atorgarà a una obra original o intervenció d’arquitectura i urbanisme o a una obra de restauració finalitzada o inaugurada a Barcelona o la seva àrea metropolitana durant l’any 2023; també podrà atorgar-se a una obra de creació de disseny gràfic, industrial, de moda, de joieria o d’interiorisme realitzat i fet públic a Barcelona durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà a l’arquitecte/a o dissenyador/a que hagi realitzat l’obra premiada.

Arts escèniques

Aquest premi s’atorgarà a una obra de teatre, dansa, circ o òpera estrenada i/o representada durant l’any 2023 a Barcelona. L’import del premi correspondrà al director/a, l’autor/a de l’obra, el coreògraf/a, l’escenògraf/a, l’actor/a o actor/es, l’intèrpret o intèrprets, la companyia, la productora de l’obra premiada o d’altres professionals que hagin participat en l’execució de l’obra.

Arts visuals 

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació o projecte expositiu d’arts visuals, en qualsevol dels seus formats, que s’hagi presentat o realitzat a Barcelona en el marc d’una institució, sala d’exposició barcelonina o indret de la ciutat durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà al creador/a, creador/es o promotors/es de l’obra premiada.

Ciències de la vida 

Aquest premi s’atorgarà a un treball de recerca i difusió científica en l’àmbit de les ciències de la vida realitzat, presentat o publicat per una organització, institució o empresa de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà a l’autor/a o autor/es, l’investigador/a o investigador/es o a la institució o empresa que desenvolupa el treball premiat.

Ciències experimentals i tecnologia

Aquest premi s’atorgarà a un treball de recerca i difusió científica en l’àmbit de les ciències experimentals i la tecnologia realitzat, presentat o publicat per una organització, institució o empresa de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà a l’autor/a o autor/es, l’investigador/a o investigador/es o a la institució o empresa que desenvolupa el treball premiat.

Ciències ambientals i de la Terra

Aquest premi s’atorgarà a un treball de recerca i difusió científica en l’àmbit de les ciències ambientals i de la Terra realitzat, presentat o publicat per una organització, institució o empresa de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà a l’autor/a o autor/es, l’investigador/a o investigador/es o a la institució o empresa que desenvolupa el treball premiat.

Cultura digital i audiovisual

Aquest premi s’atorgarà a una iniciativa relacionada amb la cultura digital (videojoc, projecció, realitat augmentada, realitat virtual o qualsevol manifestació cultural híbrida que utilitzi les tecnologies digitals com a suport per la creativitat, la interacció social, la recerca i l’acció artística) desenvolupada a Barcelona o la seva regió metropolitana durant l’any 2023 o a una obra, iniciativa o plataforma de creació de cinema, curt, vídeo o televisió produïda per un autor/a, equip d’autor/es o organització barcelonina i exhibida o desenvolupada en aquest marc territorial i temporal. L’import del premi correspondrà a l’autor/a, elsautors/es, el director/a o la productora de l’obra premiada o a d’altres professionals que hagin participat en l’execució o difusió de l’obra.

Cultures populars i comunitàries

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació, recerca, publicació, producció, esdeveniment o projecte col·lectiu en l’àmbit de les diverses cultures populars i comunitàries existents a la ciutat, realitzat, estrenat, publicat, editat o presentat a Barcelona per una persona, grup, col·lectiu, entitat o coordinadora o federació d’entitats durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà al creador/a o entitat creadora o organitzadora de l’obra, esdeveniment o projecte premiat.

Educació

Aquest premi s’atorgarà a una experiència docent o projecte pedagògic finalitzat, realitzat, presentat o publicat per una escola, centre educatiu, organització, institució o particulars de la ciutat de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà a la persona o grup que hagi desenvolupat l’experiència.

Literatura en llengua catalana

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació literària en qualsevol gènere, escrita originàriament en català i publicada per una editorial de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà a l’autor/a de l’obra premiada.

Literatura en llengua castellana

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació literària en qualsevol gènere, escrita originàriament en castellà i publicada per una editorial de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà a l’autor/a de l’obra premiada.

Música

Aquest premi s’atorgarà a una obra de creació o interpretació o esdeveniment musical que s’hagi realitzat, presentat o editat a Barcelona per una organització o institució barcelonina durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà al compositor/a, el director/a, l’intèrpret o intèrprets, la productora o l’editora de l’obra premiada.

Traducció en llengua catalana

Aquest premi s’atorgarà a una traducció al català d’una obra de creació literària escrita originàriament en qualsevol llengua i publicada per una editorial de Barcelona o de la seva regió metropolitana durant l’any 2023. L’import del premi correspondrà a l’autor/a de la traducció premiada.