Barcelona Cultura
Skip to main content

PREMIS BARCELONA 2020

Els Premis Ciutat de Barcelona, convocats anualment per l’Ajuntament de Barcelona a través l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), estan destinats al reconeixement d’obres publicades, espectacles exhibits i projectes desenvolupats durant un any natural.

Atès que el context de crisi sanitària viscut durant el 2020 ha impedit el desenvolupament habitual i desitjable de la vida cultural, científica i educativa a la nostra ciutat, l’ICUB, d’acord amb el Consell de la Cultura de Barcelona, ha decidit no convocar, enguany, els Premis de Barcelona. Els Premis han estat substituïts per una injecció extraordinària de fons municipals, mitjançant un programa de beques de suport a la creació cultural, científica i educativa amb l’objectiu contribuir a la lluita contra la pandèmia i els seus efectes.

D’aquesta manera s’han creat, amb caràcter excepcional, les Beques “Premis Barcelona 2020”, un programa de 225 beques que recullen la majoria d’àmbits que conformen els Premis Ciutat de Barcelona, que han de servir per donar suport a la globalitat del sector i, alhora, erigir-se en plataforma per a la innovació creativa.

Per a més informació, podeu consultar el web de les Beques “Premis Barcelona 2020” o adreçar-vos a l’ICUB a través dels canals de comunicació habituals.