Barcelona Cultura
Skip to main content

PRESENTACIÓ

L’Ajuntament de Barcelona convoca anualment els Premis Ciutat de Barcelona amb l’objectiu de guardonar la creació, la investigació i la producció de qualitat realitzada a Barcelona per creadors o col·lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen.

Les obres guardonades han de contribuir al desenvolupament del fet cultural i han d’estar integrades en el teixit ciutadà en el qual participen els creadors, les associacions, les institucions públiques i les indústries culturals.

Els guardonats reben una quantitat en metàl·lic, acompanyada d’un diploma on es recull el veredicte del jurat i un objecte recordatori del premi.

 

HISTÒRIA DELS PREMIS CIUTAT DE BARCELONA

Els Premis Ciutat de Barcelona són, avui en dia, el principal reconeixement que la ciutadania barcelonina atorga als seus propis conciutadans. Creats en ple franquisme, ben aviat van sobrepassar i deixar enrere la idea propagandística fundacional, per constituir un fidel reflex de la vida cultural i creativa de Barcelona –un enfocament que des de 1979 els ajuntaments democràtics han respectat i potenciat.

Els Premis Ciutat de Barcelona van ser creats l’any 1949 com a eina de propaganda de la dictadura franquista. Inspirats pel tinent d’alcalde delegat de Cultura Luis de Caralt, aquests premis s’atorgaven el 26 de gener per tal de commemorar l’entrada de les tropes franquistes a la Ciutat Comtal, que segons el discurs del règim havia suposat l’alliberament de la ciutat també a nivell espiritual –a banda del bèl·lic. La migradesa del panorama cultural barceloní i estatal va fer que ben aviat els Ciutat de Barcelona registressin una gran participació en nombre de concursants i que es convertissin en un esdeveniment social de primer ordre, despertant una gran expectació popular i mediàtica. Aquest caràcter popular es perdria amb l’arribada de Josep Maria de Porcioles a l’alcaldia de Barcelona (1957-1973), quan els Premis van passar a tenir un marcat caràcter institucional-acadèmic.

La feblesa de les estructures dictatorials després de la mort de Franco (1975) i la força de l’oposició a la dictadura –de la que Barcelona era capdavantera– van provocar un canvi polític i institucional a Espanya que a nivell municipal es va concretar el 1979, amb la celebració de les primeres eleccions consistorials democràtiques des de la Segona República. En consonància a tots aquests canvis, els Premis Ciutat de Barcelona van patir una transformació absoluta, passant de tenir una funció propagandística del règim a ser uns guardons atorgats pel conjunt de la ciutadania cap a uns premiats que ho deixaven de ser per concurs i passaven a ser-ho en reconeixença a la seva obra o tasca. Des del 2009, el paper de l’Ajuntament s’ha vist encara més reconvertit en intermediari entre ciutadans en la concessió dels Premis, al passar a ser un organisme independent com és el Consell de la Cultura de Barcelona l’encarregat de proposar els membres dels jurats de les diverses categories que els conformen.

MÉS INFORMACIÓ >

 

Cronologia i evolució de les categories

L’any 1949, els Premis Ciutat de Barcelona naixien amb una única categoria: la de literatura. Amb la intenció de singularitzar-los d’altres guardons literaris (com els Nadal o els Joanot Martorell, creats el 1945 i 1947 per les editorials Destino i Aymà, respectivament), l’any 1950 ja va decidir-se ampliar les categories a novel·la, poesia (catalana i castellana), teatre, música, cinema i fotografia. A la dècada de 1960, una nova evolució va dur a ampliar-ne les disciplines, amb la inclusió alternada de diverses arts plàstiques (pintura, ceràmica, gravat, dibuix…) i la d’assaig en el camp literari. Així mateix, es reconeixia la tasca investigadora que es desenvolupava a Barcelona amb premis específics per a recerca en el camp de les ciències experimentals i en el de les lletres.

Amb l’arribada de la democràcia, els Premis van canviar absolutament la seva naturalesa i van passar a ser uns guardons de reconeixement ciutadà. Per tal de ser més inclusius respecte la complexitat del teixit cultural i científic de la ciutat, el nombre de distincions han anat experimentant variacions, incorporant noves categories i ampliant-ne d’altres. Per posar només alguns exemples, durant aquests anys s’han consolidat com a premi les categories d’Història de Barcelona (1984, duu el nom d’Agustí Duran i Sanpere, fundador del Museu d’Història de la Ciutat) i el d’Arquitectura i Urbanisme, que des del 1985 ha tingut diverses denominacions. De nova creació hi trobem, per exemple, el de Projecció Internacional (1991), Disseny (1999), Educació (2005) o Cultura popular i tradicional (2011). En el camp de les Ciències Experimentals (2013), les Ciències de la Vida (2013) i les Ciències ambientals i de la Terra (2017), actualment hi ha tres categories.

MÉS INFORMACIÓ >