Barcelona Cultura
Skip to main content

CRONOLOGIA I EVOLUCIÓ DE LES CATEGORIES ::
MÉS INFORMACIÓ

 

Arts escèniques
 • Entre 1982 i 2008 va ser anomenat “Arts escèniques”, incloent teatre, dansa i circ.
 • Teatre 1950-1977; 2009-actualitat. Entre 1969 i 1976 existència d’un premi de Teatre Infantil.
 • Creació en teatre, cinema, ràdio i televisió 1978-1981
 • Dansa 1990-1991; 2004-actualitat
 • Circ 2009-actualitat

 

Arts Visuals
 • Fotografia 1950-1976 (el 1952 inclòs dins “Música, Fotografia i Cinema”)
 • Pintura; gravat i dibuix, a anys alterns (1965-1976)
 • Escultura (1965-1976), a anys alterns
 • Ceràmica (1965-1976), a anys alterns
 • Arts Plàstiques (1978-1997)
 • Arts Visuals (1998-actualitat)

 

Audiovisuals
 • Cinema 1950-1976; 1982-1991 (el 1952 inclòs dins “Música, Fotografia i Cinema”)
 • Creació en teatre, cinema, ràdio i televisió 1978-1981
 • Audiovisuals 1992-actualitat

 

Música
 • 1950-1957 (el 1952 inclòs dins “Música, Fotografia i Cinema”); 1978-1987; 1992-actualitat
 • 1958-1977, desdoblat en “Partitures simfòniques” i “Cançons o danses populars”
 • 1988-1991, desdoblat en “Música Moderna i Jazz” i “Música Simfònica i de Cambra”

 

Literatura en llengua catalana
 • Poesia catalana 1951-1977; 1985-1991
 • Narrativa catalana: 1963 i 1969 (denominació “Novel·la”) i 1985-1991
 • Literatura en llengua catalana: 1978-1984; 1992-actualitat
 • Traducció en llengua catalana 1995-actualitat

 

Literatura en llengua castellana
 • Novel·la 1949-1977 (exceptuant 1963 i 1969, quan la guanyadora és una novel·la en català); 1984-1991
 • Poesia castellana 1950-1977; 1984-1991
 • Literatura en llengua castellana 1978-1983; 1992-actualitat

 

Assaig, Ciències Socials i Humanitats
 • Inclòs en l’òrbita de literatura castellana entre 1961-1977 (els anys 1961, 1967 i 1969 guanyen assajos en català)
 • 2004-actualitat

 

Mitjans de comunicació
 • Periodisme 1954-1977
 • Radiodifusió 1961-1977; 1982-1983
 • Creació en teatre, cinema, ràdio i televisió 1978-1981
 • Premsa 1982-1983
 • Televisió 1982-1983
 • Mitjans de comunicació 1984-actualitat

 

Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona
 • Investigació en Lletres entre 1961 i 1982. Els anys 1961, 1969 i 1975 també Tesis Doctorals.
 • Premi d’Història Agustí Duran i Sanpere: creat el 1984, entre 1985-1987 té un format de Borsa d’Estudis. A partir de 1988 i fins l’actualitat, és un premi d’Història de Barcelona

 

Educació
 • (2005-actualitat)

 

Arquitectura i Urbanisme
 • Restauració d’edificis (1985; 1988-1991) i Restauració de Façanes (1986-1987)
 • Disseny d’interiors (1991-1992)
 • Arquitectura i urbanisme (1991-actualitat)

 

Disseny
 • (1999-actualitat)

 

Ciències experimentals, ciències de la vida i tecnologia
 • Investigació científica 1961-1984; 1994-2008; 2010-2012. Va anar acompanyat de premis a les Tesis Doctorals a Medicina i Farmàcia en anys alterns entre 1961-1977.
 • Investigació tècnica i científica entre 1985 i 1989
 • Tecnologia aplicada al medi ambient tècnica i científica (1990-1991)
 • Ciència 1992-1993
 • Tècnica 1992-1994
 • Investigació tecnològica 1995-2010
 • Ciències naturals 2009
 • Creativitat i Innovació 2011-2012

 

Ciències de la vida
 • (2013-actualitat)

 

Ciències experimentals i tecnologia
 • (2013-actualitat)

 

Ciències ambientals i de la Terra
 • (2017-actualitat)

 

Multimèdia
 • Multimèdia (1999-2008)
 • Innovació tecnològica (2009-2010)

 

Projecció internacional de la ciutat de Barcelona
 • (1991-2016)

 

Cultura popular i tradicional
 • (2011-actualitat)

 

Gastronomia
 • (2011-2016)