Barcelona Cultura
Skip to main content

INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER JOSEP CASANOVAS (PRESIDENT), CARME TORRAS, FRANCESC XAVIER GIL, MARC LLOVERAS I JOSEP MIQUEL PIQUÉ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA A

Scytl Secure Electronic Voting SA,

per la creació i el desenvolupament d’una solució segura aplicada a votacions electròniques. Aquest treball és un exemple de col·laboració entre la universitat i l’empresa, i aporta respostes davant dels nous reptes que ha d’afrontar la societat en matèria de participació ciutadana. El jurat vol destacar la projecció internacional d’aquest projecte, que situa Barcelona com a capdavantera en aquest àmbit.