Barcelona Cultura
Skip to main content

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER JOSEP M. SALRACH (PRESIDENT), JOAQUIM ALBAREDA, MANEL RISQUES I CARME MOLINERO, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA A

Glòria Soler i Cristina Gatell,

per l’obra Martí de Riquer: viure la literatura, per la seva aportació a la historia de la vida intel·lectual barcelonina, des de l’Ateneu dels anys trenta fins a la universitat de la democràcia. Es tracta d’un treball que articula molt bé la trajectòria individual amb la vida cultural i política de la ciutat. El jurat també ha valorat la qualitat narrativa de l’obra.