Barcelona Cultura
Skip to main content

TRADUCCIÓ EN LLENGUA CATALANA :: 2008

EL JURAT, COMPOST PER SEAN GOLDEN (PRESIDENT), SIMONA SKRABEC, CARLES MIRALLES, FRANCESC PARCERISAS I MARIA PILAR ESTELRICH, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE TRADUCCIÓ EN LLENGUA CATALANA A

Vicent Alonso,

per la traducció de l’obra Assaigs, de Michel de Montaigne, atesos la importància de l’autor i de l’obra, el caràcter compost i unitari de la llengua, i la seva conscient inserció en la tradició de l’assaig en la literatura catalana.