Esteu aquí

Cartipàs del Districte de Sant Martí

És el document que recull la composició del Consell de Districte, la Junta de Portaveus, la Comissió de Govern, les Comissions Consultives, el Consell Ciutadà, els Consells de Barri, els Consells Sectorials i els Consells d'Equipaments culturals i esportius, previstos a les Normes reguladores del Funcionament dels Districtes i amb la designació dels seus membres electes.

Al document adjunt s'hi pot consultar la llista de membres complerta de tots els òrgans de govern i de participació.


Consell de Districte
        Presidència: Raimond Blasi (Demòcrates)
        Regidoria: Josep M. Montaner (BComú-E)
        Vicepresidència: Lourdes Arrando (ERC-AM)

Regidors i regidores adscrits:
        Trini Capdevila (ERC-AM)
        Daniel Mòdol (PSC-CP)
        M. Magdalena Barceló (Cs)
        Xavier Mulleras (PP)
        Maria Rovira (CUP-PA)

Consellers:
       BComú-E: Marc Andreu, Montserrat Barnils, Eva Campos,
       Francesc Carmona, Carlota Falgueras, Jordi Martín i Jordi Marzo
       Demòcrates: Maria Arenillas, Genís Boadella, Fernando Gómez i
       Margarita Planas
       ERC-AM: Sergi Alcon, Lourdes Arrando i Oriol Puig
       PSC-CP: Francesc X. Bañón i Sílvia López
       Cs: M. Eugenia Angulo i Javier Heredero
       PP:  Manuel Gallardo i Ramon Sabaté
       CUP-PA: Ainhoa Ruiz

Junta de Portaveus
     Presidència: Raimond Blasi (Demòcrates)
     Regidoria: Josep M. Montaner (BComú-E)
     Grup de BComú-E: Francesc Carmona (adjunta; Eva Campos)
     Grup Demòcrata: Genís Boadella (adjunt: Fernando Gómez)
     Grup d'ERC-AM: Lourdes Arrando (adjunt: Oriol Puig)
     Grup de PSC-CP: Fracesc X. Bañón (adjunta: Sílvia López)
     Grup de Cs: M. Eugenia Angulo (adjunt: Javier Heredero)
     Grup de PP: Manuel Gallardo (adjunt: Ramon Sabaté)
     Grup de CUP-PA: Ainhoa Ruiz

Comissió de Govern
     Presidència: Josep M. Montaner (BComú-E)
     Grup de BComú-E: Marc Andreu, Francesc Carmona, Carlota Falgueras,
     Montserrat Barnils, Jordi Martín, Eva Campos i Jordi Marzo

Comissions Consultives de govern
     D'Urbanisme i Obres: Francesc Carmona
     De Medi Ambient: Eva Campos
     De Serveis a les Persones, Acció Social i Ciutadania: Eva Campos
     De Via Pública, Seguretat, Mobilitat i Serveis: Francesc Carmona
     De Promoció Econòmica: Montserrat Barnils

Consell Ciutadà
    Presidència: Raimond Blasi (Demòcrates)
    Regidoria: Josep M. Montaner (BComú-E)
    5 Regidors adscrits
    21 Consellers de Districte

Audiència Pública
    Presidència: Raimond Blasi (Demòcrates)

Consells de Barri
     El Camp de l'Arpa del Clot: Montserrat Barnils
     El Clot: Montserrat Barnils
     Sant Martí de Provençals: Eva Campos
     La Verneda i la Pau: Eva Campos
     Provençals del Poblenou: Jordi Marzo
     El Besòs i el Maresme: Jordi Martín
     Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou: Jordi Martín
     El Poblenou: Carlota Falgueras
     El Parc i la Llacuna del Poblenou: Francesc Carmona
     La Vila Olímpica del Poblenou: Francesc Carmona

Consells sectorials
     Escolar: Carlota Falgueras
     De Gent Gran: Francesc Carmona
     De Joventut: Carlota Falgueras
     De les Dones: Carlota Falgueras
     De Salut: Eva Campos
     De Cultura, Memòria Històrica i Patrimoni Industrial: Montserrat Barnils

Consells d'equipaments culturals i esportius
     Centre Cívic Sant Martí: Eva Campos
     Centre Cívic del Poblenou - Can Felipa: Carlota Falgueras
     Centre Cívic Besòs: Jordi Martín
     Centre Cívic Parc - Sandaru: Francesc Carmona
     Centre Cultural La Farinera: Montserrat Barnils
     Biblioteca Poblenou - Manel Arranz: Carlota Falgueras
     Complex Esportiu Mpal. Verneda: Eva Campos
     Complex Esportiu Mpal. Can Felipa: Carlota Falgueras
     Complex Esportiu Mpal. Vintró: Montserrat Barnils
     Complex Esportiu Mpal. Bac de Roda: Eva Campos
     Complex Esportiu Mpal. Maresme: Jordi Martín
     Complex Esportiu Mpal. Nova Icària: Francesc Carmona
     Complex Esportiu Mpal. Júpiter: Jordi Martín
     Complex Esportiu Mpal. Mar Bella: Jordi Martín
     Centre Esportiu Mpal. Olímpia: Eva Campos
     Centre Esportiu Mpal. Bogatell: Francesc Carmona
     Pista Poliesportiva Mpal. La Pau: Eva Campos
     Pista Poliesportiva Mpal. La Palmera: Eva Campos
     Poliesportiu Mpal. La Nau del Clot: Montserrat Barnils
     Camp de Futbol Mpal. Júpiter: Jordi Martín
     Camp de Futbol Mpal. Sant Martí de Provençals: Jordi Marzo
     Camp de Futbol Mpal. Maresme: Jordi Martín
     Camp de Futbol Mpal. Menorca: Jordi Marzo
     Camp de Futbol Mpal. Clot de la Mel: Montserrat Barnils
     Camp de Futbol Mpal. Poblenou: Carlota Falgueras
     Frontons Municipals Bac de Roda: Carlota Falgueras
     Base Nàutica: Jordi Marzo
     Centre Mpal. de Vela: Jordi Marzo

Comissions de Treball
     Taula de Seguretat del Districte: Jordi Marzo
     Consell d'Economia Social i Comerç: Jordi Martín
     De Mobilitat Sostenible: Francesc Carmona

Àrees
- Ensenyament, Immigració, Dones, Infància i Joventut: Carlota Falgueras
- Memòria Històrica, Seguretat, Prevenció i Esports: Jordi Marzo
- Participació i transparència, Economia social i cooperativa, Turisme i Comerç: Jordi Martín
- Treball digne, Cultura i Promoció econòmica: Montse Barnils
- Gent gran, Drets civils, Urbanisme, Mobilitat i Accessibilitat: Francesc Carmona
- Salut, Medi ambient, Neteja, Cooperació Internacional, Habitatge, Acció Social i Ciutadania, i Parcs i Jardins: Eva Campos