Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Josep Maria Montaner Martorell

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor

Regidor del Districte de Sant Martí
Regidor d'Habitatge

Raimond Blasi i Navarro

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

President

President del Districte de Sant Martí
Regidor del Consell Municipal
Regidor adscrit del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)

Trini Capdevila i Burniol

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Sant Martí
Regidora del Consell Municipal
Presidenta del Districte de l'Eixample

Daniel Mòdol i Deltell

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Sant Martí
Regidor del Grup Municipal PSC
President de la Comissió d'Ecologia
Urbanisme i Mobilitat
Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Maria Magdalena Barceló Verea

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita del grup Municipal C's
Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal de C's

Maria Rovira Torrents

Regidora adscrita

Maria Rovira Torrents

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita al Districte de Sant Martí
Regidora portaveu del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona
Regidora adscrita al Districte de Ciutat Vella
Regidora adscrita al Districte de l'Eixample

Xavier Mulleras Vinzia

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Sant Martí
Regidor Portaveu del Grup Municipal del PP
Regidor adscrit al Districte de l'Eixample
Regidor adscrit al Districte de Sants-Montjuïc
Regidor adscrit al Districte de Gràcia

Francesc Carmona Pontaque

Conseller portaveu

Francesc Carmona Pontaque

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Conseller portaveu

Conseller del grup muncipal BComú-E

Marc Andreu Acebal

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Montserrat Barnils i Santanach

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup muncipal BComú-E

Eva Campos Paladio

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Carlota Falgueras Marsal

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Jordi Martín López

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Jordi Marzo Fitó

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Genís Boadella i Esteve

Conseller portaveu

Genís Boadella i Esteve

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Maria Arenillas i Picañol

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Margarita Planas Liebanas

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Fernando Gómez Carvajal

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Lourdes Arrando Bellés

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
Retribucions 32.040

Vicepresidenta

Consellera del grup municipal ERC-AM

Sergi Alcon i Gibert

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal ERC-AM

Oriol Puig i Morant

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal ERC-AM

Francesc X. Bañón Fàbregas

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Conseller portaveu

Conseller del grup muncipal PSC-CP

Silvia López Serrano

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup muncipal PSC-CP

M. Eugenia Angulo López

Consellera portaveu

M. Eugenia Angulo López

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera portaveu

Consellera del grup muncipal C's

Javier Heredero Esteban

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal C's

Manuel Gallardo Martínez

Conseller portaveu

Manuel Gallardo Martínez

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu

Conseller del grup muncipal PP

Ramón Sabaté Puig

Grup Municipal del Partit Popular
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal PP

Daniel Celma Fernández

Conseller portaveu

Daniel Celma Fernández

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

Conseller portaveu

Conseller del grup muncipal CUP-Capgirem Barcelona