Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Nil López Palahí
Nil López Palahí
PSC

Nil López Palahí

Conseller

Emma Deusdat Lahoz
Emma Deusdat Lahoz
Barcelona en comú

Emma Deusdat Lahoz

Consellera

César Ochoa Díez
César Ochoa Díez
Barcelona en comú

César Ochoa Díez

Conseller

Sergi Matas Cirici
Sergi Matas Cirici
Junts per Catalunya (Trias per Barcelona)

Sergi Matas Cirici

Conseller

Antonio Verdera Puntí
Antonio Verdera Puntí
PP

Antonio Verdera Puntí

Conseller assessor de la Presidència del Districte