Membres Consell | Sant Martí | Ajuntament de Barcelona

Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Josep Maria Montaner Martorell

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor

Regidor del Districte de Sant Martí
Regidor d'Habitatge

Raimond Blasi i Navarro

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

President

President del Districte de Sant Martí
Regidor adscrit del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT)

Trini Capdevila i Burniol

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita del grup Municipal ERC
Regidora del Consell Municipal

Daniel Mòdol i Deltell

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor adscrit al Districte de Sant Martí
Regidor del Grup Municipal PSC
President de la Comissió d'Ecologia
Urbanisme i Mobilitat
Regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Maria Magdalena Barceló Verea

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita del grup Municipal C's
Regidora Portaveu adjunta del Grup Municipal de C's

Maria Rovira Torrents

Regidora adscrita

Maria Rovira Torrents

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora adscrita

Regidora adscrita del grup Municipal CUP-Capgirem Barcelona
Regidora portaveu del Grup Municipal de CUP-Capgirem Barcelona

Xavier Mulleras Vinzia

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidor.

Regidor adscrit

Regidor Adscrit Sant Martí

Francesc Carmona Pontaque

Conseller portaveu

Francesc Carmona Pontaque

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Conseller portaveu

Conseller del grup muncipal BComú-E

Marc Andreu Acebal

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 2.200 euros.

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Montserrat Barnils i Santanach

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup muncipal BComú-E

Eva Campos Paladio

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Carlota Falgueras Marsal

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal BComú-E

Jordi Martín López

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

Conseller

Conseller del grup muncipal BComú-E

Jordi Marzo Fitó

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal BComú-E

Genís Boadella i Esteve

Conseller portaveu

Genís Boadella i Esteve

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Maria Arenillas i Picañol

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup muncipal Demòcrata (PDeCAT)

Margarita Planas Liebanas

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Consellera

Consellera del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Fernando Gómez Carvajal

Grup Municipal Demócrata (PDeCAT)
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal Demòcrata (PDeCAT)

Lourdes Arrando Bellés

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
Retribucions 32.040

Vicepresidenta

Consellera del grup municipal ERC-AM

Sergi Alcon i Gibert

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal ERC-AM

Oriol Puig i Morant

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal ERC-AM

Francesc X. Bañón Fàbregas

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 47.000

Conseller portaveu

Conseller del grup muncipal PSC-CP

Silvia López Serrano

Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera

Consellera del grup muncipal PSC-CP

M. Eugenia Angulo López

Consellera portaveu

M. Eugenia Angulo López

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions 32.040

Consellera portaveu

Consellera del grup muncipal C's

Javier Heredero Esteban

Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal C's

Manuel Gallardo Martínez

Conseller portaveu

Manuel Gallardo Martínez

Grup Municipal del Partit Popular
CV (PDF)
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller portaveu

Conseller del grup muncipal PP

Ramón Sabaté Puig

Grup Municipal del Partit Popular
Retribucions Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

Conseller

Conseller del grup municipal PP

Daniel Celma Fernández

Conseller portaveu

Daniel Celma Fernández

Grup Municipal CUP – Capgirem Barcelona
CV (PDF)
Retribucions La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

Conseller portaveu

Conseller del grup muncipal CUP-Capgirem Barcelona