Els consellers i les conselleres de districte els proposen directament els grups polítics electes i són nomenats per l’alcalde o l'alcaldessa. El nombre de membres de cada grup polític ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per a cadascun dels partits o coalicions que s’hagin presentat al territori de cadascun dels districtes i que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Eva Campos Paladio
Eva Campos Paladio
Barcelona en comú

Eva Campos Paladio

Consellera

Emma Deusdat Lahoz
Emma Deusdat Lahoz
Barcelona en comú

Emma Deusdat Lahoz

Consellera

Juan Pujol Gómez
Juan Pujol Gómez
PSC

Juan Pujol Gómez

Conseller

Maria Eugenia Angulo López
Maria Eugenia Angulo López
Valents

Maria Eugenia Angulo López

Consellera assessora de la Presidència del Districte