Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Mesura de govern per a la implementació del Pla de Barris contra la desigualtat al barri del Besòs i el Maresme

Mesura de govern per al desenvolupament del Pla de Barris de la Verneda i la Pau

Superilles a Sant Martí

El Poblenou ha estat un dels barris seleccionats per establir-hi una de les primeres superilles projectades a la ciutat. Concretament, l'illa situada entre els carrers de Badajoz, de Pallars, de la Llacuna i de Tànger.

Recursos per atendre les necessitats educatives específiques

Mesura per fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, emmarcada en el Pla estratègic d’educació del districte de Sant Martí.

Pla d’acollida de les noves direccions i presidències d’AMPA

Aquesta mesura té per objectiu el coneixement dels agents educatius i socials i dels recursos i els serveis del territori.