Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Mesura de govern sobre els horts urbans de Sant Martí

Els horts urbans tenen uns importants valors socials entre les persones que hi participen, ja que els permeten ocupar el seu temps, afavoreixen la creació d'un teixit de noves relacions i milloren la seva qualitat de vida. També tenen un alt valor ambiental per a la ciutat perquè esdevenen nous espais verds públics en els quals l'horta és la protagonista.

Parades del Mercat del Besòs

Mesura de Govern per al comerç, els mercats, la restauració i el turisme de Sant Martí

Mesura per donar un nou impuls al teixit comercial i econòmic del Districte, tant des de la seva vessant professional com de la vessant vertebradora dels barris, en un període molt complicat per la ciutat a causa de la crisi sanitària derivada de la covid-19 i la seva repercusió social i econòmica.

Això no és un simulacre

Mesura de Govern. Declaració d'Emergència Climàtica (març 2020)

El 15 de gener de 2020 la ciutat de Barcelona declara l’emergència climàtica i accelera un seguit de canvis que comprometen tots els agents de la ciutat. Les evidències científiques irrefutables i els efectes de la crisi climàtica global que ja estem patint ens porten a actuar de manera urgent i contundent.

Escola Bressol Municipal

Mesura de Govern. Sant Martí, districte educatiu (octubre 2017)

La Mesura de Govern pretén donar visibilitat a les actuacions en matèria educativa que s’han dut a terme des de l’inici del mandat (2015) i les previstes fins a finals del mateix (2019).

Mesura de Govern per al desenvolupament del Pla de Barris de la Verneda i la Pau (maig 2017)

Mesura de govern per a la implementació del Pla de Barris a la Verneda i la Pau, una iniciativa municipal que, en col·laboració amb el veïnat i amb una dotació pressupostària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar condicions de vida al barri.

Mesura de Govern d'actuacions al Districte de Sant Martí 2016-2019 (desembre 2016)

La Mesura de Govern és el reflex del procés participatiu obert i dut a terme en el districte de Sant Martí durant els primers mesos de mandat per establir les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció del Govern.