Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Parades del Mercat del Besòs

Mesura de Govern per al comerç, mercats, restauració i turisme de Sant Martí (juliol 2021)

Mesura per donar un nou impuls al teixit comercial i econòmic del Districte, tant des de la seva vessant professional com de la vessant vertebradora dels barris, en un període molt complicat per la ciutat a causa de la crisi sanitària derivada de la covid-19 i la seva repercusió social i econòmica.

Això no és un simulacre

Mesura de Govern. Declaració d'Emergència Climàtica (març 2020)

El 15 de gener de 2020 la ciutat de Barcelona declara l’emergència climàtica i accelera un seguit de canvis que comprometen tots els agents de la ciutat. Les evidències científiques irrefutables i els efectes de la crisi climàtica global que ja estem patint ens porten a actuar de manera urgent i contundent.

Escola Bressol Municipal

Mesura de Govern. Sant Martí, districte educatiu (octubre 2017)

La Mesura de Govern pretén donar visibilitat a les actuacions en matèria educativa que s’han dut a terme des de l’inici del mandat (2015) i les previstes fins a finals del mateix (2019).

Mesura de Govern per al desenvolupament del Pla de Barris de la Verneda i la Pau (maig 2017)

Mesura de govern per a la implementació del Pla de Barris a la Verneda i la Pau, una iniciativa municipal que, en col·laboració amb el veïnat i amb una dotació pressupostària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar condicions de vida al barri.

Mesura de Govern d'actuacions al Districte de Sant Martí 2016-2019 (desembre 2016)

La Mesura de Govern és el reflex del procés participatiu obert i dut a terme en el districte de Sant Martí durant els primers mesos de mandat per establir les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció del Govern.

Mesura de Govern per a la implementació del Pla de Barris contra la desigualtat al barri del Besòs i el Maresme (juliol 2016)

Mesura de govern per a la implementació del Pla de Barris al Besòs i el Maresme, una iniciativa municipal que, en col·laboració amb el veïnat i amb una dotació pressupostària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per millorar condicions de vida al barri.