L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • David Escudé Rodríguez
  Regidoria del districte
 • Nil López Palahí
  Conselleria tècnica
 • Josep García Puga
  Gerència del Districte
  • Domènec Escarré García
   Guàrdia Urbana
  • Anna Garrido Oliver
   Direcció de Serveis Generals
   • David González Garrido
    Departament de Recursos Interns
   • Maite Crespo Albaladejo
    Departament de Serveis-Jurídic-Secretaria
   • Josep Pasqual Gavilan
    Departament de Comunicació
  • Vicky Aira Castro
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
   • Carme Herrero Endrino
    Departament Territorial
   • Carles Pinar Nicolàs
    Departament Processos
   • Merche Alvira Latorre
    Departament de la Franja del Besòs de Sant Martí
  • Juan Carlos Altamirano Delgado
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Diana Vovelle Casas
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Montserrat Jansà López de Vallado
    Departament de Llicències i Inspecció