L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • Josep Maria Montaner Martorell
  Regidor del Districte
 • Josep García Puga
  Gerència del Districte
  • Juan M. Aguilar Linde
   Guàrdia Urbana
  • Xavier Martínez Corberó
   Direcció de Serveis Generals
   • Anna Garrido Oliver
    Departament de Recursos Interns
   • Rocío Benito Arranz
    Departament de Serveis-Jurídic-Secretaria
   • Josep Pasqual Gavilan
    Departament de Comunicació
  • Iria García Labandeira
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
   • Carme Herrero Endrino
    Departament Territorial
   • Pilar Moros Lozano
    Departament Processos
   • Merche Alvira Latorre
    Departament Franja Besòs
  • Juan Carlos Altamirano Delgado
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Jordi Segués Planes
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Montserrat Jansà López de Vallado
    Departament de Llicències i Inspecció