El mandat de l'actual Corporació finalitza a les 24.00 h del 27 de maig de 2023. Els seus membres continuaran en funcions d'administració ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors, en el cas dels càrrecs electes. En el cas del alts càrrecs, continuaran en funcions fins al moment del seu cessament o fins que cessi la persona que els ha nomenat. La presa de possessió dels càrrecs electes tindrà lloc el dissabte 17 de juny de 2023 o, per al cas que s'hagi interposat recurs contenciós electoral, el divendres 7 de juliol de 2023.

L'estructuració en districtes de l'Ajuntament de Barcelona ha apropat la gestió municipal quotidiana a tots els racons de la ciutat. Cada un dels deu districtes disposa d'una estructura executiva diferenciada de la dels serveis centrals i gaudeix d'àmplia autonomia.

El regidor o la regidora de districte exerceix les facultats delegades per l’alcaldessa en les matèries que són competència dels districtes, sens perjudici de les corresponents als seus òrgans de govern.

 • David Escudé Rodríguez
  Regidoria del districte
 • Marilén Barceló Verea
  Presidència del Consell
 • Xavier Bañón Fàbregas
  Conselleria tècnica
 • Josep García Puga
  Gerència del Districte
  • Diego J. Calero Torta
   Guàrdia Urbana
  • Anna Garrido Oliver
   Direcció de Serveis Generals
   • David González Garrido
    Departament de Recursos Interns
   • Marta da Pena Gómez
    Departament de Serveis-Jurídic-Secretaria
   • Josep Pasqual Gavilan
    Departament de Comunicació
  • Vicky Aira Castro
   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
   • Carme Herrero Endrino
    Departament Territorial
   • Pilar Moros Lozano
    Departament Processos
   • Merche Alvira Latorre
    Departament Franja Besòs
  • Juan Carlos Altamirano Delgado
   Direcció de Serveis de Llicències i d'Espai Públic
   • Diana Vovelle Casas
    Departament d'Obres i Manteniment
   • Montserrat Jansà López de Vallado
    Departament de Llicències i Inspecció