Per contraure un matrimoni civil, l’autoritat competent a l’Ajuntament de Barcelona és l’alcalde o alcaldessa, que, al mateix temps, delega aquesta funció en els regidors i les regidores.

La cerimònia té lloc a la seu del Districte, a la pl. Valentí Almirall, 1, a la sala d’actes, que té un aforament per a 80 persones i que es troba adaptada per a persones amb mobilitat reduïda. El temps aproximat de la cerimònia és de quinze a trenta minuts.

Quins dies es fan els casaments?

Els casaments se celebren un dia al mes, els dissabtes des de les 10.30 a les 13.30 hores i els divendres de les 17.00 a les 20.00 hores, excepte el mes d'agost que no se'n fan. 

Hi ha una previsió de dates que podeu mirar en aquest calendari, només a l’efecte de consulta.

Més informació

En primer lloc, cal iniciar l’expedient de matrimoni civil. Aquest document s’expedeix únicament al Registre Civil de la ciutat on està empadronat un o els dos membres de la parella.

En segon lloc, heu de sol·licitar la data de celebració del casament civil. Els tràmits es poden fer per internet, i també presencialment, amb cita prèvia, a les oficines d’atenció ciutadana.

En breu rebreu la resposta de la disponibilitat, segons el calendari de reserves del Districte. Per poder fer la reserva, és imprescindible que presenteu tota la documentació sol·licitada.

Un cop fet el tràmit, ens posarem en contacte amb vosaltres per concretar dia i hora per a una reunió o entrevista per telèfon o correu electrònic, i us facilitarem més informació de l’organització de la cerimònia.

La sala està dotada amb equips de megafonia i de reproducció de música de lliure ús per part de la parella contraent (sense cost). El Districte disposa de diferents peces musicals preestablertes. En cas que els contraents vulguin alguna música concreta, hauran de fer-la arribar en format MP3 en un llapis USB la setmana abans del dia del casament.

L’espai de la sala d’actes de la Seu del Districte és l’epicentre del debat parlamentari municipal als barris de Sant Martí. Té una disposició semicircular on hi ha els seients per al públic, amb un frontal on s’ubiquen les taules dels oradors dels diferents actes que s’hi duen a terme. El seu ús és molt variat; des de la celebració dels òrgans de govern i de participació més rellevants fins als actes festius, institucionals i commemoratius més remarcables troben un escenari fantàstic en la sumptuositat de les seves parets, plenes d’història.

El Districte no disposa de servei de fotografia o vídeo. Si els contraents volen aquest servei, hauran de gestionar-lo i assumir-ne el cost.

La sala estarà degudament adornada amb flors. Se’n fa responsable el mateix Districte.

Tanmateix, els contraents poden sol·licitar, a càrrec seu, una decoració floral concreta. Els contraents són, aleshores, responsables de la col·locació i retirada de la decoració floral, de manera que no condicioni la celebració dels altres casaments que s’han de celebrar el mateix dia.

Durant la cerimònia, només està permès l’estacionament del cotxe dels nuvis a la porta de la seu del Districte. Per a la resta de convidats, recomanem que us informeu sobre els aparcaments i el transport públic existent a la zona.