Per contraure un matrimoni civil, l’òrgan amb l'autoritat competent a l’Ajuntament de Barcelona és l’Alcaldia, que, al seu torn, delega aquesta funció en la Regidoria de cada Districte.

Als barris de Sant Martí, la cerimònia té lloc a la seu del Districte (pl. Valentí Almirall, 1). La seva sala d’actes, que té un aforament de 80 persones, està adaptada a persones amb mobilitat reduïda i disposa d'anell magnètic per a persones amb diversitat sensitiva auditiva.

Quins dies es fan els casaments?

Els casaments se celebren un dia al mes (excepte a l'agost), els divendres de 16.30 a 18 h. La durada aproximada de la cerimònia és d'uns vint minuts.

Hi ha una previsió de dates que es pot consultar en el calendari que s'exposa a continuació (només a efectes d'informació prèvia).

Com fer el tràmit?

Les persones interessades han de tramitar prèviament el corresponent expedient matrimonial en el Registre Civil de Barcelona. En el següent enllaç, hi trobareu informació al respecte, així com la documentació que s'hi ha d'aportar:

Expedient de matrimoni - Registre Civil de Barcelona

Documentació per sol·licitar el casament en el Districte de Sant Martí:

  • Formulari per a la celebració del matrimoni civil a l'Ajuntament de Barcelona, on caldrà indicar el Districte de Sant Martí com espai on voleu realitzar el casament.
  • Fotocòpia de la diligència per a la cita al Registre Civil (correu electrònic de confirmació de la cita).
  • Fotocòpia dels documents d'identificació personal de les persones contraents (DNI, passaport o la targeta de residència).

En primer lloc, cal iniciar l’expedient de matrimoni civil. Aquest document s’expedeix únicament al Registre Civil de la ciutat on està empadronat un o els dos membres de la parella.

En segon lloc, heu de sol·licitar la data de celebració del casament civil. Els tràmits es poden fer per internet, i també presencialment, amb cita prèvia, a les oficines d’atenció ciutadana.

En breu rebreu la resposta de la disponibilitat, segons el calendari de reserves del Districte. Per poder fer la reserva, és imprescindible que presenteu tota la documentació sol·licitada.

Un cop fet el tràmit, ens posarem en contacte amb vosaltres per concretar dia i hora per a una reunió o entrevista per telèfon o correu electrònic, i us facilitarem més informació de l’organització de la cerimònia.

La sala està dotada amb equips de megafonia i de reproducció de música de lliure ús per part de la parella contraent (sense cost). El Districte disposa de diferents peces musicals preestablertes. En cas que els contraents vulguin alguna música concreta, hauran de fer-la arribar en format MP3 en un llapis USB la setmana abans del dia del casament.

L’espai de la sala d’actes de la Seu del Districte és l’epicentre del debat parlamentari municipal als barris de Sant Martí. Té una disposició semicircular on hi ha els seients per al públic, amb un frontal on s’ubiquen les taules dels oradors dels diferents actes que s’hi duen a terme. El seu ús és molt variat; des de la celebració dels òrgans de govern i de participació més rellevants fins als actes festius, institucionals i commemoratius més remarcables troben un escenari fantàstic en la sumptuositat de les seves parets, plenes d’història.

El Districte no disposa de servei de fotografia o vídeo. Si els contraents volen aquest servei, hauran de gestionar-lo i assumir-ne el cost.

La sala estarà degudament adornada amb flors. Se’n fa responsable el mateix Districte.

Tanmateix, els contraents poden sol·licitar, a càrrec seu, una decoració floral concreta. Els contraents són, aleshores, responsables de la col·locació i retirada de la decoració floral, de manera que no condicioni la celebració dels altres casaments que s’han de celebrar el mateix dia.

Durant la cerimònia, només està permès l’estacionament del cotxe dels nuvis a la porta de la seu del Districte. Per a la resta de convidats, recomanem que us informeu sobre els aparcaments i el transport públic existent a la zona.