El Districte de Sant Martí ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Compromís pel Besòs i el Maresme

Inclou actuacions urbanístiques, socials, de salut, mediambientals, de mobilitat i de seguretat en el barri del Besòs i el Maresme per un període de quinze anys, que poden ser englobades en una estratègia futura per a tot l'eix del Besòs. La Comissió de Treball és l'encarregada de desenvolupar el Compromís i està integrada per actors socials de la zona, persones expertes i grups polítics.

Compromís pel Besòs i el Maresme

Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí 2021 - 2023

Aquest Pla s'ha elaborat de forma conjunta entre l'equip de govern del districte de Sant Martí, la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant Martí, Barcelona Activa i el programa municipal de Pla de Barris, a partir de propostes dels diferents espais de participació ciutadana i del teixit econòmic, social i comunitari.

Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí 2021 - 2023

Pla de barris de la Verneda i la Pau

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de la Verneda i la Pau.

Pla de barris del Besòs i el Maresme

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població del Besòs i el Maresme.

Superilles a Sant Martí

El Poblenou ha estat un dels barris seleccionats per establir-hi una de les primeres superilles projectades a la ciutat. Concretament, l'illa situada entre els carrers de Badajoz, de Pallars, de la Llacuna i de Tànger.

Camins escolars

El districte de Sant Martí disposa d’una xarxa de camins escolars que té com a objectiu millorar els trajectes a peu des de casa fins als centres educatius, i en què participen serveis municipals i escoles de la zona.