El Districte de Sant Martí ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla de barris de la Verneda i la Pau

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de la Verneda i la Pau.

Pla de barris del Besòs i el Maresme

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població del Besòs i el Maresme.

Superilles a Sant Martí

El Poblenou ha estat un dels barris seleccionats per establir-hi una de les primeres superilles projectades a la ciutat. Concretament, l'illa situada entre els carrers de Badajoz, de Pallars, de la Llacuna i de Tànger.

Pla d’educació per a l’èxit escolar 2014-2016

L’èxit escolar ha esdevingut, els darrers anys, un objectiu prioritari dels sistemes educatius europeus. La millora de l’èxit escolar, a més d’augmentar les oportunitats de l’alumnat perquè permet la seva continuïtat en els ensenyaments postobligatoris, és l’indicador més objectiu de la millora dels centres i de la capacitat del professorat.

Camins escolars

El districte de Sant Martí disposa d’una xarxa de camins escolars que té com a objectiu millorar els trajectes a peu des de casa fins als centres educatius, i en què participen serveis municipals i escoles de la zona.

Envelliment actiu

Promoure polítiques d’envelliment actiu és apostar per l’autonomia de les persones grans i valorar la seva contribució a la societat, i canviar una concepció encara molt arrelada segons la qual envellir implica passivitat i dependència.