El Districte de Sant Martí ha engegat diferents projectes i programes per tal de millorar el seu territori i la vida dels veïns.

Pla de barris de la Verneda i la Pau

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població de la Verneda i la Pau.

Pla de barris del Besòs i el Maresme

Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població del Besòs i el Maresme.

Superilles a Sant Martí

El Poblenou ha estat un dels barris seleccionats per establir-hi una de les primeres superilles projectades a la ciutat. Concretament, l'illa situada entre els carrers de Badajoz, de Pallars, de la Llacuna i de Tànger.

Camins escolars

El districte de Sant Martí disposa d’una xarxa de camins escolars que té com a objectiu millorar els trajectes a peu des de casa fins als centres educatius, i en què participen serveis municipals i escoles de la zona.

Envelliment actiu

Promoure polítiques d’envelliment actiu és apostar per l’autonomia de les persones grans i valorar la seva contribució a la societat, i canviar una concepció encara molt arrelada segons la qual envellir implica passivitat i dependència.

Pla de desenvolupament econòmic de Sant Martí 2018 - 2022

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí 2018-2022 neix amb la voluntat de ser un instrument que contribueixi a reduir les desigualtats socioeconòmiques i els desequilibris territorials, impulsant i donat suport a la generació d’activitat econòmica en el nostre Districte.