El Pla d'actuació municipal (PAM) estableix les línies prioritàries, els objectius i les actuacions de l’acció de govern i s’elabora a l’inici de cada mandat. És, per tant, el full de ruta municipal que orienta quin model volem per a la nostra ciutat, fruit d’un procés de participació ciutadana per construir, pensar i debatre les actuacions i prioritats d'aquest mandat. Dins el PAM es troba el PAD, el Pla d'actuació de districte.

L'Ajuntament elabora el PAD basant-se en les propostes fetes pel mateix Ajuntament, la ciutadania, organitzacions i entitats socials, i també en les que provenen de cites presencials i que estan sobre la taula perquè es consensuïn amb la resta de grups polítics amb representació a l’Ajuntament.

 

1. Bon viure

   Justícia social
   Autonomia personal
   Educació i coneixement
   Equitat de gènere i diversitat sexual
   Cicles de vida
   Habitatge
   Sanitat i salut
   Migració, interculturalitat i discriminació zero
   Defensa i protecció dels drets humans
   Cultura
   Esports
   Convivència i seguretat

2. Economia plural

  Desenvolupament i economia de proximitat
  Economia cooperativa, social i solidària
  Un nou lideratge públic
  Ocupació de qualitat
  Turisme sostenible

3. Transició ecològica

 Medi ambient i espai públic
 Verd urbà i biodiversitat
 Urbanisme per als barris
 Mobilitat sostenible
 Energia i canvi climàtic

4. Bon govern

  Govern transparent i rendició de comptes
  Participació ciutadana
  Acció comunitària
  Administració intel·ligent i inclusiva
  Eficiència i professionalitat

5. Justícia global

Justícia global
Ciutat d’acollida