El districte de Sant Martí inclou, en un mateix territori, el passat i el futur de Barcelona, amb deu barris que tenen un nexe comú: tots tenen un llarg passat industrial.

Els Jocs Olímpics de Barcelona van transformar la ciutat, i en especial el districte de Sant Martí, que es va obrir definitivament al mar i va canviar les fàbriques, els magatzems i les naus industrials per habitatges nous, zones verdes, equipaments i complexos d'empreses vinculades a la societat de la informació i la comunicació.

El districte és avui una combinació d'història i modernitat, on es troben nuclis històrics amb molta activitat popular, xemeneies centenàries i fàbriques reconvertides en estudis, habitatges o museus, com és el cas de Can Framis, de la Fundació Casas, on conviuen edificis d'oficines de disseny i construccions singulars, com la Torre Agbar o l'Edifici MediaTIC.

Aquesta combinació entre passat i futur es reflecteix especialment en la transformació de l'antic Poblenou industrial en el nou districte tecnològic. Aquest projecte suposa barrejar l'activitat econòmica (empreses i oficines) amb la formativa (campus universitaris) i la residencial (reurbanització dels carrers i construcció d'habitatges). Una iniciativa batejada com a ciutat compacta que vol ser el referent de la Barcelona del futur. Altres projectes que estan canviant la fisonomia del districte són la prolongació de l'avinguda Diagonal fins al recinte del Fòrum, la remodelació de la plaça de les Glòries, la semicobertura de la Gran Via i la urbanització del litoral, de la Vila Olímpica al Besòs.

Tots aquests canvis es concreten en deu barris. Per damunt de la Gran Via hi ha el Camp de l'Arpa del Clot i el Clot així com la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals. En l'antic territori del Poblenou es reconeixen, a més del nucli central, els barris de Provençals, la Llacuna i el Parc, la Vila Olímpica i Diagonal Mar.

Els barris de Sant Martí

El Camp de l'Arpa del Clot

La part nord del territori cap a on es va estendre el nucli del Clot era coneguda com “el barri de la Muntanya”, i comprenia l'actual Camp de l'Arpa i el Guinardó.

El Clot

El nom del barri deriva de la paraula cros, que significa ‘fons’, i fa referència a terres de conreu situades en fondals.

Sant Martí de Provençals

Fins als anys cinquanta del segle XX, en aquest territori hi havia camps de conreu, unes quantes masies i l'església.

La Verneda i la Pau

El nom de la Verneda fa referència a uns dels arbres que creixen al marge dels rius, els verns. El barri està molt relacionat amb el veí Sant Martí de Provençals.

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

Diagonal Mar i el Front Marítim és el barri més nou de la ciutat, i es troba encara en procés de formació i consolidació.

El Besòs i el Maresme

Situat a l'extrem de Barcelona més proper a Sant Adrià de Besòs, el barri va néixer als anys seixanta com a ciutat dormitori.

El Parc i la Llacuna del Poblenou

El barri comprèn dues zones, avui ben diferenciades però que tendiran a integrar-se els propers anys: el veïnat del Parc i l'entorn de la plaça de les Glòries.

El Poblenou

El Poblenou s'estén des de la Diagonal fins al mar. Fins fa poc, les activitats industrials se solien combinar amb les residencials.

La Vila Olímpica del Poblenou

La Vila Olímpica va ser el gran regal urbanístic dels Jocs Olímpics del 1992 a la ciutat de Barcelona. Les indústries van deixar pas a un nou barri encarat al mar.

Provençals del Poblenou

La Gran Via articula Provençals del Poblenou, un barri de blocs alts d'habitatges en ple procés de transformació de zona industrial a centre d'empreses tecnològiques.

Dades estadístiques del districte

Habitants
237.112
Superfície
1.052,40 ha
Densitat de població
225 hab./ha