Planificació estratègica

Documents programàtics del govern municipal que defineixen les polítiques i actuacions en l’àmbit del turisme.

 • 20/07/2015
  Impuls del procés participatiu sobre el model turístic de Barcelona

  Mesura de govern presentada al Consell Plenari el 20 de juliol de 2015. Presenta el conjunt de mesures d’inici de legislatura: suspensió de llicències a l'obertura d’allotjaments turístics, prèvia a l'elaboració del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), la realització d’un nou pla estratègic de turisme per al període 2016-2020 que actualitzi el pla anterior, i la creació del Consell de Turisme i Ciutat.

 • 09/04/2015
  Barcelona, ciutat i turisme: Pacte Local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible

  Procés de reflexió participativa, amb l’objectiu d’identificar els reptes clau que la ciutat haurà d’abordar en els pròxims anys i formular les bases per a un pacte local per a la gestió i promoció d’un turisme responsable i sostenible. Gener - abril 2015

 • 29/10/2010
  Pla estratègic de turisme de la ciutat de Barcelona 2010-2015

  Presentat al Consell Plenari Municipal com a mesura de govern el 29 d’octubre de 2010, amb el Pla estratègic de turisme de la ciutat de Barcelona es va endegar un ampli procés de reflexió i diagnosi sobre el turisme i la ciutat. L’interès principal del pla és l’encaix de l’activitat turística a la ciutat. Defineix les estratègies d’actuació amb l’horitzó 2015.

 • 30/01/2017
  Pla Estratègic de Turisme 2020

Estadístiques i enquestes

 • Activitat turística a la ciutat de Barcelona

  Presentació de resultats de l’estudi de caracterització i perfil turístic. Té com a objectiu principal conèixer els perfils i hàbits dels turistes que pernocten a Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.

 • Percepció del turisme a Barcelona

  Presentació de resultats de l’enquesta duta a terme als barcelonins que recull la percepció amb relació al turisme a la ciutat, així com l’opinió sobre temes d’actualitat i els seus hàbits turístics. Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.

 • Estadístiques de turisme a Barcelona ciutat i entorn

  Publicació que presenta, de manera sintètica, les principals dades de l’activitat turística anual.  Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci Turisme de Barcelona.

 • Informe de l'activitat turística a Barcelona 2015

  Informe anual que presenta les principals dades d'activitat turística de Barcelona ciutat, entorn i província de 2015. Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Consorci Turisme de Barcelona.

Dades estadístiques de l’activitat turística a Barcelona i al seu entorn. Informes de resultats de les enquestes de perfil turístic, de percepció ciutadana i d’altres aspectes rellevants.

Informes i estudis

Impacte del lloguer vacacional en el mercat de lloguer residencial de Barcelona

Informe que analitza l’impacte econòmic dels allotjaments turístics en el mercat residencial. S'emmarca en la fase de diagnosi per a la redacció del Pla Estratègic de Turisme 2020.
 

L’activitat turística a Barcelona: desenvolupament i gestió

Document que presenta les característiques i el procés desenvolupat amb relació a les polítiques turístiques succeïdes al llarg del temps a Barcelona.

El sector turístic a Barcelona

Publicació que presenta les característiques principals del sector turístic a Barcelona. 

Impacte econòmic de l'activitat turística a Barcelona

Síntesi de l’estudi elaborat per la Universitat de Girona - INSETUR per estimar l’impacte econòmic de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona.

Estudi en responsabilitat social de les empreses a l'hoteleria a Barcelona

Resum executiu de l’estudi de casos d’excel·lència en RSE a l’hoteleria de Barcelona “Doing good and doing well”, realitzat per l’Observatori de Turisme Responsable de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi. Universitat Ramon Llull.

Activitat dels creuers a Barcelona

Informe sobre l’impacte de l’activitat dels creuers en l’economia catalana i el perfil socioeconòmic dels creuristes. Estudi elaborat per la Universitat de Barcelona per encàrrec del Port de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona.

Documents d’anàlisi i estudis sobre l’activitat turística i el seu impacte en la ciutat.

Memòries d'activitat

 • Memòria de sostenibilitat turística 2016
  19/09/2017
 • Memòria de sostenibilitat turística 2015
  25/07/2016
 • Memòria de sostenibilitat turística 2014
  01/01/2014
 • Memòria de sostenibilitat turística 2013
  01/01/2013

Síntesi de les accions realitzades a la destinació d’acord amb els criteris de sostenibilitat turística.

Normativa

Normes o reglaments

Notes de premsa

127 notes de premsa
 • Barcelona col·laborarà amb Seül per promoure el turisme sostenible
  06/09/2017
 • El pla de xoc d’habitatges d’ús turístic permet ordenar el tancament de 2.332 pisos il·legals i imposar 3.473 sancions en un any
  15/08/2017
 • El programa “Barcelona és molt més” es consolida i ja suposa el 27,5% de l’oferta de Turisme de Barcelona
  24/07/2017
 • L’Ajuntament posa en marxa una campanya a favor d’un turisme just i sostenible
  18/07/2017
 • Barcelona insta al diàleg a totes les plataformes d’allotjament turístic per ordenar l’oferta de lloguer vacacional a la ciutat
  05/07/2017
 • “L’Observatori del Turisme a Barcelona, ciutat i regió” neix per abordar conjuntament els reptes de l’anàlisi de l’activitat turística
  26/06/2017

Notes de premsa emeses per l’Ajuntament de Barcelona relacionades amb el turisme.

Documents d'interés

Declaració de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, ​​en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i l'Institut de Turisme Responsable (ITR), va organitzar els dies 17 18 i 19 maig de 2017 la Conferència Internacional sobre el turisme sostenible per al desenvolupament en el marc de la Nova Agenda Urbana. L'esdeveniment va culminar amb la presentació d’una declaració i unes directrius sobre turisme sostenible.

Carta Mundial de Turisme Sostenible +20

La Cimera Mundial de Turisme Sostenible celebrada a Vitòria-Gasteiz el novembre del 2015 reprèn els principis de la Carta mundial de turisme sostenible del 1995 i en reitera la validesa actual. Aquest document reconeix els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Decisió de la Síndica de Greuges de Barcelona en l'àmbit del turisme

Decisió de la síndica de greuges del juny del 2015 referent a l’actuació d’ofici en matèria de turisme i el seu impacte en la qualitat de vida del veïnat de Barcelona.

La visió 2020 pel turisme responsable de Catalunya: la Declaració de Barcelona

La declaració de Barcelona s'acorda en el marc de la VII Conferència Internacional de Turisme Responsable en Destinacions RTD7 celebrada l'octubre del 2013. Es basa en un turisme responsable, que respecta el desenvolupament de Barcelona i Catalunya, equilibra la relació entre residents i visitants i prioritza la sostenibilitat econòmica, sociocultural i ambiental.

Documents de referència internacional vinculats al turisme.

Previsió de l’activitat turística mensual

Informe periòdic que permet preveure els fluxos turístics que rebrà la ciutat. Recull els esdeveniments programats pel mes següent amb una estimació d’assistència de més de 10.000 persones.