Activitats

En aquest apartat trobaràs informació relativa a les reunions i activitats del Consell Turisme Ciutat.

Activitats

Grups de treball del Consell

Grup de treball sobre l'ús de l'espai públic

Grup de treball sobre allotjament turístic

Grup de treball sobre el Pla Estratègic de Turisme 2020