Banc del Moviment

Banc del Moviment

Què és el Banc del Moviment?

 Ofereix productes de suport per a la mobilitat com ara:
crosses, cadires de rodes, llits articulats o caminadors
per a persones amb discapacitat i/o dificultats de moviment,
de qualsevol edat, residents a Barcelona.

 També ofereix productes tecnològics de suport
per a tot tipus de discapacitat,
com ara dispositius per a l’ordinador o joguines adaptades.

 Persones voluntàries i professionals revisen els productes,
els homologuen i acompanyen les persones
per assegurar que en fan un bon ús.

 Quan el producte de suport deixa de ser necessari,
s’ha de retornar al Banc del Moviment per fer-ne manteniment
i tornar-se a posar a disposició de qui el necessiti.

És un servei municipal en col·laboració amb les entitats següents:

Comparteix aquest contingut