Pla d'Accessibilitat Universal Barcelona

El Pla d'accessibilitat universal de Barcelona 2018-2026 ratifica el compromís ferm del govern de la ciutat per l'accessibilitat universal. 

Per donar compliment a l'article 5 de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat de Catalunya, que assigna als municipis la competència d'elaborar, aprovar i executar un pla d'accessibilitat, es va aprovar, el 2017, la Mesura de Govern per a l'elaboració del pla d'accessibilitat universal de Barcelona.   

El Pla consta de tres fases: 

  • El diagnòstic de l'estat d'accessibilitat física i comunicativa dels serveis i equipaments públics i privats d'ús públic, els transports i la via pública. 
  • La proposta de solucions tipus per garantir la igualtat d'accés a serveis, transport i via pública. 
  • La planificació i implantació de les actuacions necessàries per donar compliment als objectius del Pla.  

El diagnòstic 

El diagnòstic es va realitzar amb la participació d'un equip professional de 61 persones de plans municipals d'ocupació, format en bona part per persones amb discapacitat. També es va comptar amb el suport d'un equip d'assessoria externa i interna de l'Ajuntament de Barcelona.

S'han analitzat:

  • Transport: 2.451 parades de bus, 154 estacions de metro, 26 estacions de tramvia i 29 estacions de tren.
  • Serveis: 39 centres de serveis socials bàsics, 13 oficines d'atenció ciutadana, 53 centres cívics, 40 biblioteques, 59 museus, 37 teatres, 22 cinemes, 53 centres d'atenció primària, 38 edificis d'universitats, 30.000 habitatges, 38 mercats municipals, 51.161 botigues, 40 centres esportius municipals i 60 webs de serveis en línia. 
  • Via pública: 583 quilòmetres de carrer a 35 barris de la ciutat. 

Podeu consultar el Diagnosi d'accessibilitat del transport públic de juliol de 2018 i l'Informe balanç de la Mesura de Govern per a l'elaboració del Pla d'accessibilitat universal

Ja podeu consultar el document de resultats del diagnòstic del Pla d'accessibilitat universal de Barcelona de 2019

Podeu consultar també la presentació del diagnòstic per part del regidor Joan Ramon Riera, regidor d'Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat i president de l'Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat. 

Les solucions tipus

Les solucions tipus són eines bàsiques per ajudar a la implantació de les millores en matèria d'accessibilitat. 

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha impulsat la participació directa de persones amb discapacitat i d'entitats per a cercar "Solucions tipus" des de la mirada de totes les discapacitats.

Aquesta participació s'ha fet a través de la Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) formada per persones amb discapacitat i entitats del sector i membre de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Ha treballat en grups per dissenyar solucions tipus d'habitatges i de mercats municipals.  La XAVI seguirà participant en el procés d'implementació del pla d'accessibilitat. 

Planificació i implantació 

Durant l'acte central del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2021, es va presentar el diagnòstic i l'Estratègia Barcelona per a l'Accessibilitat Universal. Podeu reviure l'acte clicant a l'enllaç de la gravació

L'Estratègia té com a objectiu posar les bases per planificar les línies i els àmbits estratègics d'actuació, els sistemes interns i externs de participació i el calendari per implementar l'accessibilitat en la manera de fer de les diferents àrees i districtes de l'Ajuntament. El factor d'èxit és incorporar dins l'Ajuntament de Barcelona una metodologia de treball que incorpori l'accessibilitat en el moment inicial de qualsevol actuació o projecte, que permeti donar compliment a la normativa vigent sobre accessibilitat i eviti actuacions de correcció posteriors.  

Per més informació sobre el Pla d'accessibilitat universal 2018-2026, podeu enviar un missatge al correu electrònic: paub@bcn.cat

Pla d'Accessibilitat Universal de Barcelona

Comparteix aquest contingut