Programa de subvencions per a entitats

 Diverses línies de suport a les entitats,
com ara assessorament tècnic, subvencions,
recursos i col·laboracions puntuals.

 Cada any es presenten convocatòries de subvencions
per a entitats que desenvolupen projectes a la ciutat.
L’IMPD participa en la fase de valoració
en el cas d’entitats de persones amb diversitat funcional.

 L’IMPD té una línia pròpia de subvencions per a:

  • projectes que mereixen suport econòmic.
  • l’impuls de l’ocupació de persones amb discapacitat
    al mercat ordinari.

 Les entitats també poden demanar assessorament tècnic
i suport econòmic per a projectes o actes puntuals,
com el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

 Dins la convocatòria ordinària de subvencions de l’Ajuntament
hi ha ajuts concrets per a les entitats de la discapacitat
que tenen programes de promoció dels drets.

 Les entitats del sector de la discapacitat
tenen accés al conjunt de subvencions
de la ciutat.

Podeu trobar més informació a la pàgina web de Subvencions.

Comparteix aquest contingut