Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent

La Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (#XAVI) és una xarxa d'acció públicprivada dins l’Acord Ciutadà que treballa per la garantia dels drets de les persones amb discapacitat engegant iniciatives que millorin l'accessibilitat i la vida independent.

Qui en forma part?

En aquests moments en formen part més de 65 entitats i alguns professionals de diferents departaments de l'Ajuntament.

La XAVI està oberta a l'adhesió d'altres entitats i institucions.

Podeu demanar més informació a través del correu electrònic de la XAVI: xavi@bcn.cat

Quins temes es treballen?

En aquests moments, estan engegats 3 grups de treball per: 

 • Generar oportunitats d’accés a l’habitatge per a persones amb discapacitat
 • Generar informació, coneixement i procediments amb relació a la reforma del Codi Civil
 • Identificar bones pràctiques i fer la diagnosi d'accessibilitat a teatres i cinemes

Més informació sobre els 3 grups de treball engegats per la XAVI.

Quines són les seves finalitats i els seus valors?

Les finalitats de la xarxa són: 

 • La transformació social i la sensibilització
 • La reivindicació per a la garantia de drets
 • L'impuls de la participació i del treball col·laboratiu
 • L'autorepresentació i la defensa de projectes de vida independent
 • La creació d'un espai de presa de decisions i construcció d'acords

Els seus valors són la inclusió, el compromís, la corresponsabilitat, la diversitat, el diàleg i el pensament crític. 

Quins són els seus objectius?

 • Promoure campanyes i accions de difusió dirigides a conscienciar i sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones amb discapacitat i la necessitat de garantir els seus drets
 • Elaborar plans d'acció que suposin un avanç en el compliment a la ciutat de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides i la Llei d’Accessibilitat de Catalunya
 • Fer projectes i accions per defensar la participació activa i el lideratge de les persones amb discapacitat, així com la capacitat d'influència davant les decisions polítiques.
 • Fomentar espais de debat crític i d’intercanvi de visions i de coneixements per anar avançant en el disseny consensuat de polítiques, projectes i accions.
 • Definir un pla de transició a un model comunitari d'atenció a les persones amb discapacitat que aposti per la vida independent i respecti la capacitat decisòria
 • Recollir les demandes i propostes del col·lectiu de persones amb discapacitat  i establir les prioritats per traslladar-les als organismes públics competents.
 • Augmentar la participació d’entitats i  facilitar la seva participació.
 • Buscar col·laboracions amb col·lectius i agents socials que aportin la seva visió sobre l'àmbit i, alhora, incorporin la mirada de l'accessibilitat i la inclusió.

Més informació de la XAVI a la web de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'Accessibilitat i Vida Independent Barcelona. Lletres i marc de color rosa sobre fons blanc

Comparteix aquest contingut